Licenční komise FAČR

Orgán I. instance, který rozhoduje o UDĚLENÍ / NEUDĚLENÍ licencí, na základě návrhu Licenčního manažera, je aktuálně zastoupen následovně:

Předseda:                    Bohuslav PAVLÍK

Místopředseda:          Čestmír ONDRŮŠEK

Členové:                     Jiří ČERMÁK, Jan HUBÁČEK, Radan MAREK, Josef DIESSL

Komise zasedá v pravidelných intervalech, dle harmonogramu dohodnutého se všemi členy komise, ve vazbě na potřeby licenčního řízení.