Licenční tribunál FAČR

Orgán II. instance, tzv. „Odvolací orgán“, který rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Licenční komise, a přijímá konečná / závazná rozhodnutí, má následující složení:

Předseda:                    Aleš VYCHODIL

Místopředseda:          Marcela MRÁZKOVÁ

Člen:                            Roman HAJNÝ, Jiří VOLF, Jaroslav KREJČÍ, Václav VÁVRA, Jiří KŘÍSTEK

Komise zasedá v pravidelných intervalech, dle harmonogramu dohodnutého se všemi členy komise, ve vazbě na potřeby licenčního řízení.