KLUBOVÉ LICENCE FAČR V ROČNÍKU 2016/2017

Právě končící soutěžní ročník 2016/2017 byl ovlivněn novým modelem organizace I. a II. ligy. Ligová fotbalová asociace (LFA) převzala řízení obou nejvyšších domácích soutěží FAČR s tím, že klubové licence zůstaly ve strukturách FAČR. Za celé hodnocené období nedošlo k situaci, při které by se obě strany zásadně rozcházely v pohledu na její řešení. Spolupráci hodnotíme jako přínosnou.

Skladba členů obou rozhodovacích orgánů (Licenční komise a Licenčního tribunálu) zůstala stejná jako v předchozím období. Oba orgány zasedaly v pravidelných intervalech, dle harmonogramu dohodnutého se všemi členy, ve vazbě na potřeby licenčního řízení. Účast členů na zasedání komise byla vždy téměř 100 %ní.

Během soutěžního ročníku monitorujeme plnění závazků mezi fotbalovými kluby z titulu sjednaných hostování/přestupů, platby vůči hráčům, managementu, zaměstnancům a státu. Konstatujeme, že poslední monitorované období k 31.03.2017 nevykazuje závazky po lhůtě splatnosti ve smyslu požadavků Klubového licenčního řádu FAČR.

Řízení o odejmutí licence, která je nezbytná pro účast v nejvyšších domácích soutěžích FAČR, organizovaných LFA, nebylo v průběhu soutěžního ročníku zahájeno. Nicméně, došlo k zahájení řízení pro porušení podmínek Klubového licenčního řádu FAČR, a to konkrétně článku 24/B Stadion pro klubové soutěže LFA, s klubem SK Slavia Praha.

Klub SK Slavia Praha odehrál utkání 30.kola ePojisteni.cz ligy mimo stadion v Edenu, který byl v rámci licenčního řízení uveden jako domácí stadion. Klub musí zaručit, že stadion může být využívá během celého soutěžního ročníku k domácím soutěžním utkáním organizovaným LFA. Licenční komise konstatovala porušení podmínek Klubového licenčního řádu FAČR a udělila klubu pokutu ve výši Kč 1 mil. Klub se proti udělené pokutě neodvolal.

V současné době vrcholí licenční řízení pro nový soutěžní ročník 2018/2019. Informaci o jeho průběhu a výsledcích, předložíme po jeho úplném uzavření.