STATUTY MLÁDEŽE KALENDÁŘNÍ ROK 2024

Dnešním dnem 12.10.2023 zahajujeme licenční řízení pro udělení statutů mládeže na kalendářní rok 2024.

Zájemci mohou do 13.11.2023, prostřednictvím elektronického systému SAFE, předložit své žádosti o udělení konkrétního statutu.

Nový žadatelé, prosím kontaktujte nás se svým požadavkem na zřízení přístupu do systému SAFE prostřednictvím e-mailu kolska@fotbal.cz. Váš požadavek musí být doložen vyplněným a podepsaným dokumentem ve formátu .pdf , který naleznete rovněž na stránkách Klubových licencí www.clublicensing.cz, sekce 5/Mládež.

Současní držitelé statutů již mají své žádosti o přidělení statutu mládeže na kalendářní rok 2024 otevřeny v systému SAFE.

Všechny potřebné informace (platná Pravidla, Harmonogram) a základní formuláře naleznete na stránkách Klubových licencí www.clublicensing.cz, sekce 5/Mládež.

Na závěr doplňujeme, že připravujeme minimálně dva semináře (jeden v Čechách a jeden na Moravě) kde se budou moci zájemci o udělení statutu dozvědět změny v porovnání s minulým řízením a položit případné dotazy. O termínech seminářů budete informováni prostřednictvím webových stránek www.clublicensing.cz a www.fotbal.cz .