Archiv rubriky: Uncategorized

LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2024/2025

Dnem 13. února 2024 zahajují Klubové licence FAČR Licenční řízení pro žadatele, kteří se chtějí zúčastnit evropských soutěžích organizovaných Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) (Champions league, Europa league, Conference league) a/nebo soutěží organizovaných Ligovou fotbalovou asociací (Fortuna liga, Fortuna národní liga) v soutěžním ročníku 2024/2025.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník FORTUNA ligy nebo Fortuna národní ligy, který dodrží níže uvedené termíny a předloží podklady v požadovaném rozsahu a to nejpozději do:

Champions league, Europa league, Conference league, Fortuna liga

 • 15.03.2024 – ŽÁDOST O LICENCI
 • 15.03.2024 – dokumentace SPORT
 • 15.03.2024 – dokumentace LEGISLATIVA
 • 15.03.2024 – dokumentace UDRŽITELNOST
 • 28.03.2024 – dokumentace PERSONÁLNÍ
 • 28.03.2024 – dokumentace INFRASTRUKTURA
 • 26.04.2024 – dokumentace FINANCE

Fortuna národní  liga

 • 25.03.2024 – ŽÁDOST O LICENCI
 • 25.03.2024 – dokumentace SPORT
 • 25.03.2024 – dokumentace LEGISLATIVA
 • 25.03.2024 – dokumentace UDRŽITELNOST
 • 15.04.2024 – dokumentace PERSONÁLNÍ
 • 15.04.2024 – dokumentace INFRASTRUKTURA
 • 13.05.2024 – dokumentace FINANCE

Veškeré platné formuláře, včetně detailního harmonogramu licenčního řízení, jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce 3/PODKLADY.

VÝKLADOVÉ UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL MLÁDEŽE 2023

Na základě dotazů vydáváme Výkladové upřesnění Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže, Edice 2023.  Toto upřesnění se týká bodového hodnocení některých článků dle Kapitoly 2, Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže.

V sekci 5 / Mládež je vložen dokument 2023 PRAVIDLA Výkladové upřesnění, ve kterém naleznete výklad bodového hodnocení.

SEMINÁŘE K ŽÁDOSTEM O STATU KLUBOVÁ AKADEMIE 2024

 

Jak jsme již informovali na těchto webových stránkách, uskuteční se (minimálně) dva semináře pro žadatele o statut Klubová Akademie pro kalendářní rok 2024.

První se uskuteční v Praze dne 24.10.2023 od 16:30 hod. v sídle Fotbalové asociace České republiky, v tiskovém sále.

Druhý se uskuteční v Olomouci dne 02.11.2023 od 16:30 hod. v sále hotelu Flora.

Obou seminářů se zúčastní zástupce vedení Fotbalové asociace České republiky, předseda příslušné komory, zástupce Licenční administrativy a zástupce Sportovního úseku.

STATUTY MLÁDEŽE KALENDÁŘNÍ ROK 2024

Dnešním dnem 12.10.2023 zahajujeme licenční řízení pro udělení statutů mládeže na kalendářní rok 2024.

Zájemci mohou do 13.11.2023, prostřednictvím elektronického systému SAFE, předložit své žádosti o udělení konkrétního statutu.

Nový žadatelé, prosím kontaktujte nás se svým požadavkem na zřízení přístupu do systému SAFE prostřednictvím e-mailu kolska@fotbal.cz. Váš požadavek musí být doložen vyplněným a podepsaným dokumentem ve formátu .pdf , který naleznete rovněž na stránkách Klubových licencí www.clublicensing.cz, sekce 5/Mládež.

Současní držitelé statutů již mají své žádosti o přidělení statutu mládeže na kalendářní rok 2024 otevřeny v systému SAFE.

Všechny potřebné informace (platná Pravidla, Harmonogram) a základní formuláře naleznete na stránkách Klubových licencí www.clublicensing.cz, sekce 5/Mládež.

Na závěr doplňujeme, že připravujeme minimálně dva semináře (jeden v Čechách a jeden na Moravě) kde se budou moci zájemci o udělení statutu dozvědět změny v porovnání s minulým řízením a položit případné dotazy. O termínech seminářů budete informováni prostřednictvím webových stránek www.clublicensing.cz a www.fotbal.cz .

PRAVIDLA PRO VÝCHOVU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

Výkonný Výbor Fotbalové asociace ČR schválil dne 09.10.2023 novelu Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže. Aktuální znění těchto pravidel vkládáme do sekce 5/Mládež.

Za zcela zásadní změny se dají označit dvě a to:

 • Sjednocení názvu Klubová akademie (článek 1, odstavec 5)
 • Bodové hodnocení žadatelů (článek 8, odstavec 5 až odstavec 9)

Řízení pro přidělení statutů mládeže pro kalendářní rok 2024, které bude zahájeno v nejbližších dnech, již proběhne v souladu s těmito pravidly.

 

 

STATUTY MLÁDEŽE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2024

S ohledem na fakt, že se množí dotazy k řízení pro získání statutů mládeže pro kalendářní rok 2024, podáváme následující informace.

Řízení pro získání statutu Klubová Akademie resp. Sportovní centrum mládeže resp. Sportovní středisko mládeže Krajského fotbalového svazu resp. Sportovní středisko mládeže Okresního fotbalového svazu, podle Pravidel pro podporu talentované mládeže (dále jen Pravidla), pro kalendářní rok 2024 bude s největší pravděpodobností zahájeno ve druhé polovině října 2023. Základní informace a časový harmonogram, budou k dispozici na stránkách Klubových licencí www.clublicensing.cz a pokusíme se je také umístit na stránky FAČR www.fotbal.cz.

Pravidla aktuálně procházejí úpravami a budou-li na příštím zasedání Výkonného Výboru FAČR schválena, které je svoláno na začátek října 2023, bezodkladně je umístíme na stránky Klubových licencí. Pro informaci uvádíme, že navrhované změny podmínek jednotlivých statutů jsou pouze drobné. Většina podmínek v aktualizované verzi zůstává ve shodě s již nyní platnou verzí Pravidel, která je volně dostupná na stránkách Klubových licencí.

KLUBOVÁ LICENČNÍ PRAVIDLA A FINANČNÍ UDRŽITELNOST

Nový soutěžní ročník 2023/2024 bude podléhat licenčním pravidlům dle aktualizovaných podmínek, která schválil Výkonný výbor UEFA, Fotbalová asociace FAČR a Ligová fotbalová asociace.

Aktualizované předpisy jsou výsledkem úplného a komplexního přezkumu, který bere v úvahu zkušenosti získané za poslední čtyři roky a změny ve sportovní a ekonomické krajině.

Posiluje požadavky na klubové licence a finanční udržitelnost s cílem řešit nové problémy, na které upozornila pandemie COVID-19, připravit evropský fotbal na budoucí výzvy, pomoci vybudovat udržitelnější budoucnost fotbalu a pokračovat ve zvyšování standardů v celé fotbalové komunitě.

Do konzultačního procesu se zapojily členské asociace UEFA, klubový licenční výbor a jeho pracovní skupiny, jakož i další zainteresované strany, jako je Evropská klubová asociace (ECA), evropské ligy, FIFPRO a organizace fanoušků. Výměna s evropskými institucemi rovněž přispěla ke komplexním diskusím o některých novelách.

TRIBUNÁL TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

Výkonný Výbor FAČR na svém řádném zasedání dne 31.ledna 2023 schválil složení odvolacího orgánu Tribunálu talentované mládeže, který rozhoduje o odvoláních, které musejí být podány písemně a s konečnou platností rozhoduje o tom, zda má být statut udělen či odejmut. 

Podle ustanovení Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže musí Tribunál talentované mládeže zahrnovat nejméně dva členy Výkonného Výboru, Sportovního ředitele FAČR, jednoho zástupce Řídící komise za Čechy, jednoho zástupce Řídící komise za Moravu, jednoho zástupce Ligové fotbalové asociace a zástupce ženského fotbalu.

Členy Tribunálu talentované mládeže jsou pánové Andrejs, Bárta, Drobný, Kristýn, Nezval, Psotka a Zima.

II. FÁZE STATUTY MLÁDEŽ 2023

13.01.2023 byla ukončena fáze příjmu podkladů a konzultací o poskytnutých datech v souvislosti s žádostmi o udělení statutů Klubová akademie, Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže, Krajské středisko mládeže, Okresní středisko mládeže, případně Dívčí akademie, pro kalendářní rok 2023.

Děkujeme všem klubům, které svou žádost podaly a také všem klubům zvažujícím její podání, ale nakonec se rozhodly řízení nepodstoupit. Aktuálně se tým Klubových licencí zabývá vyhodnocením všech podaných žádostí, kterých je zhruba 140, a tento proces plánujeme ukončit koncem tohoto měsíce.

V únoru předložíme naše doporučení Licenční komisi FAČR, která rozhodne o udělení nebo neudělení statutu. O výsledku budou všichni žadatelé vyrozuměni v elektronickém systému SAFE, jehož prostřednictvím byl požadavek učiněn. Neúspěšní žadatelé budou mít následně možnost podat odvolání k rukám Tribunálu talentované mládeže FAČR.

STATUTY MLÁDEŽE PRO ROK 2023

Dnešní den 25.10.2022 zahájily Klubové licence FAČR řízení pro všechny zájemce o statuty mládeže pro kalendářní rok 2023, nové nebo stávající držitele. Pro příští kalendářní rok budou přidělovány následující statuty:

 • Klubová akademie
 • Sportovní centrum mládeže
 • Sportovní středisko mládeže Krajského fotbalového svazu
 • Sportovní středisko mládeže Okresního fotbalového svazu
 • Dívčí akademie

Pravidla pro podporu talentované mládeže Edice 2022 a veškeré dokumenty potřebné ke splnění podmínek jsou dostupné na webu www.clublicensing.cz v sekci 5/MLÁDEŽ.

Veškerá komunikace musí probíhat pouze formou elektronického systému SAFE na webovém rozhraní licence.fotbal.cz s tím, že nejzazší termín pro předložení podkladů je 21.11.2022.

Máte-li zájem o jakoukoli doplňující informaci, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím následujících e-mailových adres, nebo v rámci Požadavek v systému SAFE:

 • kolska@fotbal.cz – otázky vztahující se k Žádosti a kategorii Personální
 • suchardova@fotbal.cz – otázky kritéria Mládež, Infrastruktura
 • zajicova@fotbal.cz – otázky kritéria Legislativa
 • ryznar@fotbal.cz – procesní pravidla, postupy a otázky kritéria Finance

LICENCE KLUBŮ I. a II. LIGY

Licenční řízení 2022 pro účast klubů ve Fortuna lize a Fortuna národní lize bylo uzavřeno následovně:

 • 16 licencí GOLD (úroveň pro evropské klubové soutěže)
 • 5 licencí SILVER (úroveň pro FORTUNA ligu)
 • 11 licencí BRONZE (úroveň pro Fortuna národní ligu)

NOVELA PRAVIDEL MLÁDEŽE

Fotbalová asociace České republiky připravuje  novelu Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže. Má-li některý z držitelů statutů podnět, nápad jak pravidla upravit, rozšířit …, prosím, zašlete je do 16.09.2022 na e-mail: ryznar@fotbal.cz, Předmět: Pravidla mládeže.

VÝSLEDKY STAUTY MLÁDEŽE 2022

Celkový počet žadatelů o udělení některého ze statutů mládeže (Klubová akademie, Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže KFS, Sportovní středisko mládeže OFS A1 – B2) se zastavil na čísle 119. Dle Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže bylo uděleno:

 • 17 statutů Klubová akademie
 • 12 statutů Sportovní centrum mládeže
 • 47 statutů Sportovní středisko mládeže KFS
 • 5 statutů Sportovní středisko mládeže OFS A1
 • 2 statuty Sportovní středisko mládeže OFS A2
 • 23 statutů Sportovní středisko mládeže OFS B1
 • 1 statut Sportovní středisko mládeže OFS B2

Licenční řízení Mládež na rok 2022

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce, že do 4.10.2021 je otevřeno pro zájemce z řad spolků Licenční řízení Mládež na rok 2022 sekce:

 • Klubová akademie
 • Sportovní centrum mládeže
 • Sportovní středisko mládeže
 • Sportovní středisko mládeže krajského fotbalového svazu
 • Sportovní středisko mládeže okresního fotbalového svazu

Pravidla pro podporu talentované mládeže a veškeré dokumenty potřebné ke splnění podmínek jsou dostupné na webu www.clublicensing.cz v sekci Talentovaná mládež a Dokumenty.

Veškerá komunikace probíhá opět pouze formou elektronického systému SAFE na webovém rozhraní licence.fotbal.cz s tím, že nejzazší termín pro předložení podkladů je 4. 10. 2021.

Máte-li zájem o jakoukoli doplňující informaci, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: kolska@fotbal.cz.

LICENCE PRO ZÁJEMCE Z ČFL, MSFL

Licenční řízení k získání licence nezbytné pro účast ve Fortuna národní lize v soutěžním ročníku 2021/2022, organizované Ligovou fotbalovou asociací,  se zájemci z klubů neprofesionálních soutěží organizovaných FAČR, má následující parametry.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník České fotbalové ligy nebo Moravskoslezské fotbalové ligy.

Termín pro předložení podkladů, na základě kterých bude posouzeno splnění nezbytných podmínek pro udělení licence, je 10.05.2021 do 14:00hod., k rukám Licenčního manažera FAČR, na adresu Atletická 2474/8, Praha 6 – Strahov.

Seznam kritérií, Harmonogram licenčního řízení, platné formuláře jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce Dokumenty, xxxx.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ 2021 S KLUBY I. a II. LIGY

Dnem 08. února 2021 je zahájeno Licenční řízení pro žadatele o účast v evropských soutěžích organizovaných Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) a to Champions league (UCL) respektive Europa league (UEL), v soutěžním ročníku 2021/2022.

Spolu s ním je zahájeno rovněž Licenční řízení pro žadatele o účast v nejvyšších domácích soutěžích organizovaných Ligovou fotbalovou asociací (LFA) a to FORTUNA liga (I. liga) respektive Fortuna národní liga (II. liga), v soutěžním ročníku 2021/2022.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník FORTUNA ligy nebo Fortuna národní ligy, který dodrží stanovené termíny a předloží požadované podklady nejpozději do:

 • 01.03.2021 – ŽÁDOST O LICENCI
 • 15.03.2021 – dokumentace PERSONÁLNÍ
 • 15.03.2021 – dokumentace SPORT
 • 29.03.2021 – dokumentace LEGISLATIVA
 • 29.03.2021 – dokumentace INFRASTRUKTURA
 • 13.04.2021 – dokumentace FINANCE

Veškeré platné formuláře, včetně detailního harmonogramu licenčního řízení, jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce DOKUMENTY.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ STATUTU MLÁDEŽE

Oznamujeme, že dne 20.10.2020 byl ukončen příjem žádostí o udělení statutu Klubová akademie, Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže, Krajské středisko mládeže, případně Okresní středisko mládeže.

Děkujeme všem kteří svou žádost podali a také všem kdo zvažovali její podání, ale nakonec se rozhodli řízení nepodstoupit. Aktuálně se tým Klubových licencí zabývá vyhodnocením všech podaných žádostí, kterých je více než 100, a tento proces plánuje ukončit do poloviny listopadu.

Následovat budou konzultace se zástupci Sportovního úseku FAČR a Krajských fotbalových svazů, s možností účasti zástupců Okresních fotbalových svazů.

Nejpozději v lednu nového roku bude předloženo Výkonnému výboru FAČR zhodnocení podaných žádostí, který následně jako rozhodovací orgán přijme závěrečné stanovisko.

O výsledku řízení ne/udělení statutu budou všichni žadatelé vyrozuměni v elektronickém systému SAFE, jehož prostřednictvím o přidělení požádali.

ODLOŽENÍ LICENČNÍHO ŘÍZENÍ MLÁDEŽE

Dne 07.04.2020 rozhodl Výkonný výbor FAČR o odložení právě probíhajícího Licenčního řízení pro získání licence Klubová akademie, Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže, KFS Sportovní středisko mládeže a OFS Sportovní středisko mládeže na září 2020.

Výkonný výbor FAČR rozhodl také o prodloužení platnosti stávajících licencí do 31.12.2020.

V nejbližší době budou všichni zájemci o podstoupení licenčního řízení, pro nový soutěžní ročník, seznámeni s aktualizovaným harmonogramem.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ – KA, SCM, SpSM, KFS SpSM a OFS SpSM

Dnem 02.03.2020 zahajujeme Licenční řízení k získání licence Klubová akademie, Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže, KFS Sportovní středisko mládeže a OFS Sportovní středisko mládeže.

Každý žadatel, o některou z výše uvedených licencí, nalezne na těchto webových stránkách aktuálně platná Pravidla pro Projekty na rozvoj talentované mládeže, Edice 2020 (Talentovaná mládež), základní informace a harmonogram licenčního řízení (Talentovaná mládež), a jsou zde dostupné také podklady nezbytné k žádosti (Dokumenty).

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní členský klub Fotbalové asociace České republiky z.s. (FAČR) případně Ligové fotbalové asociace (LFA).

Kompletní podklady budou žadatelé předkládat pouze ELEKTRONICKY, a to prostřednictvím systému SAFE, určenému pro komunikaci mezi licenční administrativou a žadateli. Jediný dokument, který bude zaslán elektronicky prostřednictvím emailu je vyplněná Žádost o licenci, včetně požadované přílohy, na adresu uvedenou v základních informacích (Talentovaná mládež). Licenční administrativa na základě postoupené Žádosti v systému SAFE vytvoří žadateli Kartu klubu a zřídí přístupová práva, která budou následně zaslána osobám oprávněným zastupovat klub.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ S KLUBY I. a II. LIGY, ZAHÁJENO

Dnem 08. ledna 2020 je zahájeno Licenční řízení pro žadatele o účast v evropských soutěžích organizovaných Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) a to Champions league (UCL) respektive Europa league (UEL), v soutěžním ročníku 2020/2021.

Spolu s ním je zahájeno rovněž Licenční řízení pro žadatele o účast v nejvyšších domácích soutěžích organizovaných Ligovou fotbalovou asociací (LFA) a to FORTUNA liga (I. liga) respektive Fortuna národní liga (II. liga), v soutěžním ročníku 2020/2021.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník FORTUNA ligy nebo Fortuna národní ligy, který dodrží stanovené termíny a předloží požadované podklady nejpozději do:

 • 02.03.2020 – ŽÁDOST O LICENCI
 • 16.03.2020 – dokumentace PERSONÁLNÍ
 • 16.03.2020 – dokumentace LEGISLATIVA
 • 30.03.2020 – dokumentace SPORT
 • 30.03.2020 – dokumentace INFRASTRUKTURA
 • 16.04.2020 – dokumentace FINANCE

Veškeré platné formuláře, včetně detailního harmonogramu licenčního řízení, jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce DOKUMENTY ŘÍZENÍ, Podklady pro kluby I. a II. ligy.

UEFA CL&FFP REGIONAL WORKSHOP V PRAZE

V polovině února 2020 se v Praze uskuteční významný regionální seminář UEFA, pro vybrané fotbalové asociace, na téma Club Licensing and Financial Fair Play UEFA. Tuto událost lze bez nadsázky označit za výrazný diplomatický úspěch FAČR.

Dvoudenní seminář bude pracovním setkáním určeným k výměně zkušeností zúčastněných národních fotbalových asociací. Zároveň zástupci evropské fotbalové asociace představí své statistiky, zkušenosti, vize a náměty, shromážděné napříč národními asociacemi sdruženými pod křídly UEFA. Ty budou vycházet především ze zkušeností získaných z organizace nejvýznamnějších klubových soutěží na celém světě a to UEFA Champions League (UCL) resp. UEFA Europa League (UEL).

Společně s námi se semináře zúčastní tyto fotbalové asociace:

• Belgium
• Denmark
• England
• France
• Germany
• Italy
• Netherlands
• Portugal
• Scotland
• Slovakia
• Spain
• Switzerland
• Turkey

LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO KLUBY ČFL/MSFL, SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2019/2020

 

Dnem 31.01.2018 bylo zahájeno Licenční řízení k získání licence nezbytné pro účast ve Fortuna národní lize v soutěžním ročníku 2019/2020, organizované Ligovou fotbalovou asociací,  se zájemci z řad klubů neprofesionálních soutěží organizovaných FAČR.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník České fotbalové ligy nebo Moravskoslezské fotbalové ligy.

Termín pro předložení podkladů, na základě kterých bude posouzeno splnění nezbytných podmínek pro udělení licence, je 13.05.2018 do 14:00hod., k rukám Licenčního manažera FAČR, na adresu Atletická 2474/8, 16900 Praha 6 – Strahov.

Seznam kritérií, Harmonogram licenčního řízení, platné formuláře jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce Dokumenty, oddíl Podklady k žádosti pro kluby ČFL, resp. MSFL.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO KLUBY I. a II. LIGY, SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2019/2020

 

Dnem 31.01.2018 bylo zahájeno Licenční řízení pro žadatele o účast v profesionálních soutěžích (organizovaných Ligovou fotbalovou asociací) a evropských soutěží (organizovaných UEFA), v soutěžním ročníku 2019/2020.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník FORTUNA ligy nebo FORTUNA národní ligy.

Každý žadatel musí předložit požadované podklady nejpozději do uvedených termínů:

 • 01.03.2019- ŽÁDOST O LICENCI
 • 13.03.2019- dokumentaci ke kategorii SPORT
 • 13.03.2019- dokumentaci ke kategorii INFRASTRUKTURA
 • 27.03.2019- dokumentaci ke kategorii PERSONÁLNÍ
 • 27.03.2019- dokumentaci ke kategorii LEGISLATIVA
 • 17.04.2019- dokumentaci ke kategorii FINANCE

Kompletní podklady předávají žadatelé pouze ELEKTRONICKY, a to prostřednictvím systému SAFE, který je přímo určen pro komunikaci mezi licenční administrativou a kluby.

Kompletní Harmonogram licenčního řízení, platné formuláře jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce Dokumenty, Podklady k žádosti FORTUNA ligy a FORTUNA národní ligy.

ROZHODNUTÍ O LICENCÍCH, PRO ÚČAST V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2018/2019

 

LICENCE GOLD, SILVER, BRONZE – tři typy licencí vyjadřují úroveň soutěží. Účastníci II. ligy musejí získat, minimálně, licenci typu BRONZE. Kluby, které se chtějí účastnit nejvyšší soutěže FAČR (I. liga) musí získat, minimálně, licenci typu SILVER. Pro účast v evropských pohárech musí klub získat nejvyšší licenci a to GOLD. Kompletní výsledky jsou obsaženy v příloze č. 1 této zprávy.

 

I.LIGA

 • LICENČNÍ KOMISE FAČR rozhodla:
  • udělit nejvyšší typ licence GOLD klubům FC Viktoria Plzeň, AC Sparta Praha, FC Slovan Liberec, FK Mladá Boleslav, FK Teplice, SK Sigma Olomouc a SK Slavia Praha;
  • udělit licenci typ SILVER klubům FC Fastav Zlín, FK Dukla Praha, FC Baník Ostrava.
  • Zbývajícím 6 žadatelům licenci neudělila, a to klubům FC Zbrojovka Brno (nesplnění Personální a Finanční kritéria), Bohemians Praha 1905 (nesplnění Personální a Finanční kritéria), FK Jablonec (nesplnění Personální a Finanční kritéria), FC Vysočina Jihlava (nesplnění Finanční kritéria), MFK Karviná (nesplnění Personální kritéria) a 1.FC Slovácko (nesplnění Finanční kritéria).

Uložila sankční pokuty za porušení podmínek čl. 8 – Sankce, KLŘ, v souhrnné výši Kč 230 tis.

 • LICENČNÍ TRIBUNÁL FAČR vyhodnotil podaná odvolání a rozhodl:
  • Udělit licenci GOLD klubům FK Jablonec a 1.FC Slovácko;
  • Udělit licenci SILVER klubům FC Zbrojovka Brno, MFK Karviná, FC Vysočina Jihlava, Bohemians Praha 1905;
  • Nevyhovět odvoláním proti uděleným sankcím a ponechat je v původní výši.

 

II.LIGA

 • LICENČNÍ KOMISE FAČR rozhodla:
  • udělit licenci typ SILVER klubům SK Dynamo České Budějovice, FC Hradec Králové a 1.FK Příbram;
  • udělit licenci typ BRONZE klubům FK Fotbal Třinec, FK Varnsdorf, MFK Vítkovice, 1.SC Znojmo a FK Viktoria Žižkov;
  • NEUDĚLIT licenci klubům FC Sellier & Bellot Vlašim (nesplnění Personálních kritérií), FK Ústí nad Labem (nesplnění Personálních kritérií), FC MAS Táborsko (nesplnění Personálních kritérií), FK Baník Sokolov (nesplnění Personálních kritérií), FK Pardubice (nesplnění Personálních kritérií), SFC Opava (nesplnění Finančních kritérií), MFK Frýdek-Místek (nesplnění Sportovních kritérií), FK Olympia (nesplnění kritérií Sportovní, Infrastruktura, Personální, Legislativa a Finanční).

Uložila sankční pokuty za porušení podmínek čl. 8 – Sankce, KLŘ, v souhrnné výši Kč 330tis.

 • LICENČNÍ TRIBUNÁL FAČR vyhodnotil podaná odvolání, včetně nově předložených dokumentů a rozhodl:
  • udělit licenci typ SILVER klubu SFC Opava;
  • udělit licenci typ BRONZE klubům MFK Frýdek-Místek, FK Pardubice, FK Baník Sokolov, FC MAS Táborsko, FK Ústí nad Labem a FC Sellier & Bellot Vlašim;
  • nevyhovět odvoláním podaným proti uděleným sankcím, a ponechal je v původních výších;
  • nezabývat se neudělením licence klubu FK Olympia, jelikož ten se proti rozhodnutí Licenční komise neodvolal.

 

POSTUPUJÍCÍ Z ČFL A MSFL

V lednu 2018byly vydány Licenční podmínky pro žadatele z neprofesionálních soutěží. Všichni aktivní účastnící byli zároveň pozváni na dva lednové semináře v Praze a Olomouci, se zaměřením na přesný výklad podmínek a harmonogramu.

Z účastníků ČFL požádal o udělení licence pouze klub MFK Chrudim.

Z účastníků MSFL požádaly o udělení licence kluby 1.SK Prostějov a SK Hanácká Slávia Kroměříž.

 • LICENČNÍ KOMISE FAČR posoudila předložené podklady a rozhodla:
  • UDĚLIT licenci BRONZE klubu 1.SK Prostějov;
  • NEUDĚLIT licenci klubu MFK Chrudim (nesplnění Finančních kritérií) a SK Hanácká Slávia Kroměříž (nesplnění Finanční kritéria).
 • LICENČNÍ TRIBUNÁL FAČR vyhodnotil odvolání a rozhodl:
  • UDĚLIT licenci BRONZE klubu MFK Chrudim;
  • Nezabýval se neudělením licence klubu SK Hanácká Slávia Kroměříž, jelikož ten se proti rozhodnutí Licenční komise neodvolal.

Na základě výše uvedených skutečností se ve druhé nejvyšší domácí soutěži FAČR, organizované LFA, zachránil také celek na 15. místě a to MFK Vítkovice, tzn. z ČFL, resp. MSFL postoupily do vyšší soutěže pouze dva kluby.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO KLUBY I. a II. LIGY, SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2018/2019, ZAHÁJENO

 

Dnešním dnem 31.01.2018 je zahájeno Licenční řízení pro žadatele o účast v profesionálních soutěžích (organizovaných Ligovou fotbalovou asociací) a evropských soutěží (organizovaných UEFA), v soutěžním ročníku 2018/2019.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník HET ligy nebo Fortuna národní ligy.

Každý žadatel musí předložit požadované podklady nejpozději do uvedených termínů:

 • 01.03.2018 – ŽÁDOST O LICENCI
 • 13.03.2018 – dokumentaci ke kategorii SPORT
 • 13.03.2018 – dokumentaci ke kategorii INFRASTRUKTURA
 • 27.03.2018 – dokumentaci ke kategorii PERSONÁLNÍ
 • 27.03.2018 – dokumentaci ke kategorii LEGISLATIVA
 • 10.04.2018 – dokumentaci ke kategorii FINANCE

Kompletní podklady předávají žadatelé pouze ELEKTRONICKY, a to prostřednictvím systému SAFE, který je přímo určen pro komunikaci mezi licenční administrativou a kluby.

Kompletní Harmonogram licenčního řízení, platné formuláře jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce Dokumenty, Podklady k žádosti o licenci pro kluby HET ligy a Fortuna národní ligy.

ZAHÁJENO LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO ZÁJEMCE Z ČFL A MSFL

 

Dnešním dnem 16.01.2017 je zahájeno Licenční řízení k získání licence nezbytné pro účast ve Fortuna národní lize v soutěžním ročníku 2017 / 2018, organizované Ligovou fotbalovou asociací,  se zájemci z řad klubů neprofesionálních soutěží organizovaných FAČR.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník České fotbalové ligy nebo Moravskoslezské fotbalové ligy.

Termín pro předložení podkladů, na základě kterých bude posouzeno splnění nezbytných podmínek pro udělení licence, je 11.05.2017 do 14:00hod., k rukám Licenčního manažera FAČR, na adresu Diskařská 2431/4, Praha 6 – Strahov.

Seznam kritérií, Harmonogram licenčního řízení, platné formuláře jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce Dokumenty, oddíl Podklady k žádosti pro kluby ČFL, resp. MSFL.

ZAČALO LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2017 / 2018

 

Dnešním dnem 11.01.2017 je zahájeno Licenční řízení pro žadatele o účast v profesionálních soutěžích (organizovaných Ligovou fotbalovou asociací) a evropských soutěží (organizovaných UEFA), v soutěžním ročníku 2017/2018.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník ePojistění.cz ligy nebo Fortuna národní ligy.

Každý žadatel musí předložit požadované podklady nejpozději do uvedených termínů:

 • 01.03.2017 – ŽÁDOST O LICENCI
 • 13.03.2017 – dokumentaci ke kategorii SPORT
 • 13.03.2017 – dokumentaci ke kategorii INFRASTRUKTURA
 • 27.03.2017 – dokumentaci ke kategorii PERSONÁLNÍ
 • 27.03.2017 – dokumentaci ke kategorii LEGISLATIVA
 • 10.04.2017 – dokumentaci ke kategorii FINANCE

Kompletní podklady předávají žadatelé pouze ELEKTRONICKY, a to prostřednictvím systému SAFE, který je přímo určen pro komunikaci mezi licenční administrativou a kluby.

NOVELA KLUBOVÉHO LICENČNÍHO ŘÁDU

 

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky, z. s., schválil na svém prosincovém zasedání novelu Klubového licenčního řádu FAČR (Edice 2017), která vstoupí v platnost 1.1.2017.

Nejvýznamnější změnou je možnost využít Právo přechodného období pro druhou nejvyšší klubovou soutěž. Stejně jako postupující do nejvyšší domácí soutěže mají nyní kluby České fotbalové ligy nebo Moravskoslezské fotbalové ligy možnost zúčastnit se druhé nejvyšší soutěže FAČR bez odpovídajícího sportovně-technického zázemí, pokud splní všechny ostatní podmínky pro udělení licence.

Ve zkratce znamená pro klub Právo přechodného období ve druhé nejvyšší klubové soutěži:

 1. Hrát mimo své sídlo maximálně do 30.06., roku následujícího po vstupu do soutěže;
 2. Hrát na území Moravy (moravské kluby) případně Čech (české kluby);
 3. Platná Nájemní smlouva na celý soutěžní ročník;
 4. Pozastavení výplaty finančních prostředků vázaných na marketingová práva;
 5. V případě nedokončení zázemí minimálně do kategorie stadionu pro druhou nejvyšší klubovou soutěž, sestup do nižší soutěže plus finanční pokuta Kč 1 mil.