KLUBOVÁ LICENČNÍ PRAVIDLA A FINANČNÍ UDRŽITELNOST

Nový soutěžní ročník 2023/2024 bude podléhat licenčním pravidlům dle aktualizovaných podmínek, která schválil Výkonný výbor UEFA, Fotbalová asociace FAČR a Ligová fotbalová asociace.

Aktualizované předpisy jsou výsledkem úplného a komplexního přezkumu, který bere v úvahu zkušenosti získané za poslední čtyři roky a změny ve sportovní a ekonomické krajině.

Posiluje požadavky na klubové licence a finanční udržitelnost s cílem řešit nové problémy, na které upozornila pandemie COVID-19, připravit evropský fotbal na budoucí výzvy, pomoci vybudovat udržitelnější budoucnost fotbalu a pokračovat ve zvyšování standardů v celé fotbalové komunitě.

Do konzultačního procesu se zapojily členské asociace UEFA, klubový licenční výbor a jeho pracovní skupiny, jakož i další zainteresované strany, jako je Evropská klubová asociace (ECA), evropské ligy, FIFPRO a organizace fanoušků. Výměna s evropskými institucemi rovněž přispěla ke komplexním diskusím o některých novelách.