TRIBUNÁL TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

Výkonný Výbor FAČR na svém řádném zasedání dne 31.ledna 2023 schválil složení odvolacího orgánu Tribunálu talentované mládeže, který rozhoduje o odvoláních, které musejí být podány písemně a s konečnou platností rozhoduje o tom, zda má být statut udělen či odejmut. 

Podle ustanovení Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže musí Tribunál talentované mládeže zahrnovat nejméně dva členy Výkonného Výboru, Sportovního ředitele FAČR, jednoho zástupce Řídící komise za Čechy, jednoho zástupce Řídící komise za Moravu, jednoho zástupce Ligové fotbalové asociace a zástupce ženského fotbalu.

Členy Tribunálu talentované mládeže jsou pánové Andrejs, Bárta, Drobný, Kristýn, Nezval, Psotka a Zima.