II. FÁZE STATUTY MLÁDEŽ 2023

13.01.2023 byla ukončena fáze příjmu podkladů a konzultací o poskytnutých datech v souvislosti s žádostmi o udělení statutů Klubová akademie, Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže, Krajské středisko mládeže, Okresní středisko mládeže, případně Dívčí akademie, pro kalendářní rok 2023.

Děkujeme všem klubům, které svou žádost podaly a také všem klubům zvažujícím její podání, ale nakonec se rozhodly řízení nepodstoupit. Aktuálně se tým Klubových licencí zabývá vyhodnocením všech podaných žádostí, kterých je zhruba 140, a tento proces plánujeme ukončit koncem tohoto měsíce.

V únoru předložíme naše doporučení Licenční komisi FAČR, která rozhodne o udělení nebo neudělení statutu. O výsledku budou všichni žadatelé vyrozuměni v elektronickém systému SAFE, jehož prostřednictvím byl požadavek učiněn. Neúspěšní žadatelé budou mít následně možnost podat odvolání k rukám Tribunálu talentované mládeže FAČR.