STATUTY MLÁDEŽE PRO ROK 2023

Dnešní den 25.10.2022 zahájily Klubové licence FAČR řízení pro všechny zájemce o statuty mládeže pro kalendářní rok 2023, nové nebo stávající držitele. Pro příští kalendářní rok budou přidělovány následující statuty:

  • Klubová akademie
  • Sportovní centrum mládeže
  • Sportovní středisko mládeže Krajského fotbalového svazu
  • Sportovní středisko mládeže Okresního fotbalového svazu
  • Dívčí akademie

Pravidla pro podporu talentované mládeže Edice 2022 a veškeré dokumenty potřebné ke splnění podmínek jsou dostupné na webu www.clublicensing.cz v sekci 5/MLÁDEŽ.

Veškerá komunikace musí probíhat pouze formou elektronického systému SAFE na webovém rozhraní licence.fotbal.cz s tím, že nejzazší termín pro předložení podkladů je 21.11.2022.

Máte-li zájem o jakoukoli doplňující informaci, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím následujících e-mailových adres, nebo v rámci Požadavek v systému SAFE:

  • kolska@fotbal.cz – otázky vztahující se k Žádosti a kategorii Personální
  • suchardova@fotbal.cz – otázky kritéria Mládež, Infrastruktura
  • zajicova@fotbal.cz – otázky kritéria Legislativa
  • ryznar@fotbal.cz – procesní pravidla, postupy a otázky kritéria Finance