LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO ÚČAST VE FNL ročník 2016/2017, SE ZÁJEMCI Z ŘAD KLUBŮ ČFL resp. MSFL

Fotbalová asociace České Republiky (dále jen FAČR) a Licenční manažer FAČR (dále jen Manažer) zahajují řízení o udělení licence nezbytné k účasti ve Fotbalové národní lize v soutěžním ročníku 2016/2017, pro kluby neprofesionálních soutěží organizovaných FAČR.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník České fotbalové ligy (dále jen ČFL) nebo Moravskoslezské fotbalové ligy (dále jen MSFL).

Každý žadatel musí předložit požadované podklady nejpozději do 05/05/2016, do 14:00 hod., k rukám Manažera. Rozsah požadovaných podkladů naleznete v Podkladech k žádosti pro kluby ČFL, MSFL.

Pro udělení licence nezbytné k účasti ve FNL musí žadatel splnit minimální kritéria uvedená v Seznamu kritérií nově postupujících týmů do FNL.

Získání licence neznamená automatickou účast ve Fotbalové národní lize.