Zahájení licenčního řízení

Licenční manažer FAČR zahájil, dnešního dne, licenční řízení pro soutěžní ročník 2012 / 2013.Kluby, Gambrinus ligy a II. Ligy, které mají zájem o účast v příštím ročníku profesionálních soutěží, jsou povinny předložit materiály do 4. dubna 2012.

Licenční tribunál ČMFS rozhodoval o licencích pro II. ligu

Licenční tribunál ČMFS na svém zasedání 21. června 2011 projednal odvolání fotbalových klubů, kterým nebyla v rámci licenčního řízení udělena Licenční komisí ČMFS profesionální druholigová licence pro soutěžní ročník 2011/2012.

Licenční tribunál ČMFS po zhodnocení informací, podkladů obsažených v odvoláních klubů, informací Licenčního manažera a závěrů z jednání
Licenční komise ČMFS, rozhodl takto:

1. SC Znojmo – licence UDĚLENA
FC GRAFFIN Vlašim – licence UDĚLENA
FK BANÍK Most – licence UDĚLENA
FK Bohemians Praha – licence UDĚLENA
FK Varnsdorf – licence UDĚLENA

Všechny výše jmenované kluby tudíž mají právo startu v profesionálních soutěžích II. ligy pro soutěžní ročník 2011/12.

Licenční komise rozhodla o licencích pro 2. ligu

Licenční komise ČMFS na svém řádném zasedání dne 6. 6. 2011 rozhodla o licencích pro účast ve II. lize, soutěžní ročník 2011/2012.
Celkem bylo podáno 14 žádostí s tím, že s ohledem na sestup do nižší soutěže komise neprojednala žádost SK Kladno. S výjimkou FK Baník Most, FK Varnsdorf, FC Graffin Vlašim a 1. SC Znojmo udělila komise licenci všem zbývajícím žadatelům.Neúspěšní žadatelé mají možnost podat odvolání do sedmi kalendářních dnů po obdržení písemného rozhodnutí. Odvolání musí být podáno k rukám Licenčního manažera, který zkompletuje materiál pro jednání Licenčního tribunálu ČMFS. Ten rozhodne s konečnou platností, nejpozději do data konání Losovacího aktivu.

Programem příštího zasedání Licenční komise ČMFS bude rozhodnutí o prvoligové licenci pro kluby FK Dukla Praha a FK Viktoria Žižkov a licencích pro případné nové účastníky II. ligy.

Komuniké ze zasedání Licenční komise ČMFS ze dne 5. 5. 2011

Licenční komise Českomoravského fotbalového svazu neudělila SK Slavia Praha a FK Ústí n. L. licenci pro příští ročník profesionálních soutěží, bez které nelze hrát Gambrinus ligu ani druhou ligu.
Licenci před komisí se naopak podařilo obhájit FC Zbrojovka Brno.
Právě těmto třem klubům nedoporučil udělit licenci minulý týden licenční manažer ČMFS Stanislav Rýznar.
Všechny ostatní kluby Gambrinus ligy profesionální licenci obdržely.Slavia nedokázala vyvrátit pochybnosti ani na zasedání Licenční komise ČMFS, nepředložila dostatečné důkazy a materiály o ekonomické stabilitě a bezdlužnosti.
Ústí chyběly podklady týkající se infrastruktury klubu, konkrétně stadionu.Slavii sice na jednání podpořila společnost Natlanad Group, která má zájem převzít klub jako majoritní vlastník a dokonce zaplatila třetinu z desetimiliónového dluhu, který má klub vůči hráčům, ale to nemohlo stačit. Slavia nic dalšího nevysvětlila. Především neodkryla vlastnickou strukturu akciové společnosti, nedoložila, že má vypořádány závazky směrem k hráčům, zaměstnancům a státu, ani neřekla, jak má vypadat její hospodaření v další sezoně.

Kluby se mohou do sedmi dnů po obdržení písemného vyhotovení rozhodnutí odvolat a podmínky licenčního řízení splnit dodatečně. O udělení licence by pak rozhodoval po analýze Stanislava Rýznara licenční tribunál. Rozhodnuto musí být nejpozději do konce května.

Licence: V ohrožení tři kluby Gambrinus ligy

Licenční manažer svazu Stanislav Rýznar předložil licenční komisi návrhy na udělení profesionální licence pro ročník 2011/12.

Po prostudování žádostí klubů Gambrinus ligy navrhuje licenční komisi neudělit profesionální licenci těmto třem klubům:

FC Zbrojovka Brno
SK Slavia Praha
FK Ústí nad Labem

Licenční komise na svém dnešním podvečerním zasedání návrhy posoudí a po skončení vydá komuniké.

28.04.2011