Licenční řízení pro soutěžní ročník 2013/2014

Licenční řízení pro soutěžní ročník 2013/2014
V pondělí 21. ledna 2013 bylo zahájeno řízení udílení Licencí pro soutěžní ročník 2013/2014. Kluby, které mají zájem o udělení licence pro příští soutěžní ročník profesionálních soutěží FAČR, musí zabezpečit zpracování podkladů nezbytných pro vyhodnocení plnění podmínek uvedených v platném Klubovém licenčním manuálu FAČR, dle typu licence (GOLD, SILVER, BRONZE).

Zpracované podklady k jednotlivým oblastem, musí být předloženy nejpozději do následujících termínů:

1) 18. 2. 2013
– dokumentace LEGISLATIVA A SPORT (Formulář 1.0 včetně příloh);

2) 18. 3. 2013
– dokumentace PERSONÁLNÍ A INFRASTRUKTURA (Formulář 2.0 včetně příloh);

3) 8. 4. 2013
– dokumentace FINANCE (Formulář 3.0 včetně příloh).

Kompletní podklady mohou být předány PÍSEMNĚ na adresu:
Stanislav Rýznar
licenční manažer FAČR
Fotbalová asociace České republiky
Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6 – Strahov

nebo ELEKTRONICKY na:
ryznar@fotbal.cz.