BANÍK OSTRAVA USPĚL – MÁ LICENCI

Licenční tribunál FAČR na svém zasedání 24. května 2013 projednal odvolání fotbalového klubu FC Baník Ostrava proti neudělení licence Licenční komisí FAČR pro soutěžní ročník 2013/2014 a po prozkoumání všech dodaných podkladů rozhodl, že FC Baník Ostrava licenci získal.

Licenční manažer FAČR Stanislav Rýznar k jednání řekl: „Informoval jsem tribunál o dosavadním průběhu licenčního řízení. Tribunál prostudoval podklady a informace předané Baníkem Ostrava v rámci odvolání.“

Po vyhodnocení všech informací, podkladů licenční tribunál konstatoval, že v rámci odvolacího řízení FC Baník Ostrava prokázal, že:
• Již nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči fotbalovým klubům
• Již nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči zaměstnancům, hráčům
• Prokázal schopnost pokračovat v činnosti jako zavedený podnik.

„Závěr je, že klub FC Baník Ostrava uspěl v odvolacím řízení a získal licenci nezbytnou pro účast v příštím ročníku profesionálních soutěží FAČR,“ informoval o výsledku jednání Stanislav Rýznar.