LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2024/2025

Dnem 13. února 2024 zahajují Klubové licence FAČR Licenční řízení pro žadatele, kteří se chtějí zúčastnit evropských soutěžích organizovaných Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) (Champions league, Europa league, Conference league) a/nebo soutěží organizovaných Ligovou fotbalovou asociací (Fortuna liga, Fortuna národní liga) v soutěžním ročníku 2024/2025.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník FORTUNA ligy nebo Fortuna národní ligy, který dodrží níže uvedené termíny a předloží podklady v požadovaném rozsahu a to nejpozději do:

Champions league, Europa league, Conference league, Fortuna liga

 • 15.03.2024 – ŽÁDOST O LICENCI
 • 15.03.2024 – dokumentace SPORT
 • 15.03.2024 – dokumentace LEGISLATIVA
 • 15.03.2024 – dokumentace UDRŽITELNOST
 • 28.03.2024 – dokumentace PERSONÁLNÍ
 • 28.03.2024 – dokumentace INFRASTRUKTURA
 • 26.04.2024 – dokumentace FINANCE

Fortuna národní  liga

 • 25.03.2024 – ŽÁDOST O LICENCI
 • 25.03.2024 – dokumentace SPORT
 • 25.03.2024 – dokumentace LEGISLATIVA
 • 25.03.2024 – dokumentace UDRŽITELNOST
 • 15.04.2024 – dokumentace PERSONÁLNÍ
 • 15.04.2024 – dokumentace INFRASTRUKTURA
 • 13.05.2024 – dokumentace FINANCE

Veškeré platné formuláře, včetně detailního harmonogramu licenčního řízení, jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce 3/PODKLADY.

VÝKLADOVÉ UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL MLÁDEŽE 2023

Na základě dotazů vydáváme Výkladové upřesnění Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže, Edice 2023.  Toto upřesnění se týká bodového hodnocení některých článků dle Kapitoly 2, Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže.

V sekci 5 / Mládež je vložen dokument 2023 PRAVIDLA Výkladové upřesnění, ve kterém naleznete výklad bodového hodnocení.

SEMINÁŘE K ŽÁDOSTEM O STATU KLUBOVÁ AKADEMIE 2024

 

Jak jsme již informovali na těchto webových stránkách, uskuteční se (minimálně) dva semináře pro žadatele o statut Klubová Akademie pro kalendářní rok 2024.

První se uskuteční v Praze dne 24.10.2023 od 16:30 hod. v sídle Fotbalové asociace České republiky, v tiskovém sále.

Druhý se uskuteční v Olomouci dne 02.11.2023 od 16:30 hod. v sále hotelu Flora.

Obou seminářů se zúčastní zástupce vedení Fotbalové asociace České republiky, předseda příslušné komory, zástupce Licenční administrativy a zástupce Sportovního úseku.

STATUTY MLÁDEŽE KALENDÁŘNÍ ROK 2024

Dnešním dnem 12.10.2023 zahajujeme licenční řízení pro udělení statutů mládeže na kalendářní rok 2024.

Zájemci mohou do 13.11.2023, prostřednictvím elektronického systému SAFE, předložit své žádosti o udělení konkrétního statutu.

Nový žadatelé, prosím kontaktujte nás se svým požadavkem na zřízení přístupu do systému SAFE prostřednictvím e-mailu kolska@fotbal.cz. Váš požadavek musí být doložen vyplněným a podepsaným dokumentem ve formátu .pdf , který naleznete rovněž na stránkách Klubových licencí www.clublicensing.cz, sekce 5/Mládež.

Současní držitelé statutů již mají své žádosti o přidělení statutu mládeže na kalendářní rok 2024 otevřeny v systému SAFE.

Všechny potřebné informace (platná Pravidla, Harmonogram) a základní formuláře naleznete na stránkách Klubových licencí www.clublicensing.cz, sekce 5/Mládež.

Na závěr doplňujeme, že připravujeme minimálně dva semináře (jeden v Čechách a jeden na Moravě) kde se budou moci zájemci o udělení statutu dozvědět změny v porovnání s minulým řízením a položit případné dotazy. O termínech seminářů budete informováni prostřednictvím webových stránek www.clublicensing.cz a www.fotbal.cz .

PRAVIDLA PRO VÝCHOVU TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

Výkonný Výbor Fotbalové asociace ČR schválil dne 09.10.2023 novelu Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže. Aktuální znění těchto pravidel vkládáme do sekce 5/Mládež.

Za zcela zásadní změny se dají označit dvě a to:

 • Sjednocení názvu Klubová akademie (článek 1, odstavec 5)
 • Bodové hodnocení žadatelů (článek 8, odstavec 5 až odstavec 9)

Řízení pro přidělení statutů mládeže pro kalendářní rok 2024, které bude zahájeno v nejbližších dnech, již proběhne v souladu s těmito pravidly.

 

 

STATUTY MLÁDEŽE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2024

S ohledem na fakt, že se množí dotazy k řízení pro získání statutů mládeže pro kalendářní rok 2024, podáváme následující informace.

Řízení pro získání statutu Klubová Akademie resp. Sportovní centrum mládeže resp. Sportovní středisko mládeže Krajského fotbalového svazu resp. Sportovní středisko mládeže Okresního fotbalového svazu, podle Pravidel pro podporu talentované mládeže (dále jen Pravidla), pro kalendářní rok 2024 bude s největší pravděpodobností zahájeno ve druhé polovině října 2023. Základní informace a časový harmonogram, budou k dispozici na stránkách Klubových licencí www.clublicensing.cz a pokusíme se je také umístit na stránky FAČR www.fotbal.cz.

Pravidla aktuálně procházejí úpravami a budou-li na příštím zasedání Výkonného Výboru FAČR schválena, které je svoláno na začátek října 2023, bezodkladně je umístíme na stránky Klubových licencí. Pro informaci uvádíme, že navrhované změny podmínek jednotlivých statutů jsou pouze drobné. Většina podmínek v aktualizované verzi zůstává ve shodě s již nyní platnou verzí Pravidel, která je volně dostupná na stránkách Klubových licencí.

KLUBOVÁ LICENČNÍ PRAVIDLA A FINANČNÍ UDRŽITELNOST

Nový soutěžní ročník 2023/2024 bude podléhat licenčním pravidlům dle aktualizovaných podmínek, která schválil Výkonný výbor UEFA, Fotbalová asociace FAČR a Ligová fotbalová asociace.

Aktualizované předpisy jsou výsledkem úplného a komplexního přezkumu, který bere v úvahu zkušenosti získané za poslední čtyři roky a změny ve sportovní a ekonomické krajině.

Posiluje požadavky na klubové licence a finanční udržitelnost s cílem řešit nové problémy, na které upozornila pandemie COVID-19, připravit evropský fotbal na budoucí výzvy, pomoci vybudovat udržitelnější budoucnost fotbalu a pokračovat ve zvyšování standardů v celé fotbalové komunitě.

Do konzultačního procesu se zapojily členské asociace UEFA, klubový licenční výbor a jeho pracovní skupiny, jakož i další zainteresované strany, jako je Evropská klubová asociace (ECA), evropské ligy, FIFPRO a organizace fanoušků. Výměna s evropskými institucemi rovněž přispěla ke komplexním diskusím o některých novelách.

TRIBUNÁL TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

Výkonný Výbor FAČR na svém řádném zasedání dne 31.ledna 2023 schválil složení odvolacího orgánu Tribunálu talentované mládeže, který rozhoduje o odvoláních, které musejí být podány písemně a s konečnou platností rozhoduje o tom, zda má být statut udělen či odejmut. 

Podle ustanovení Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže musí Tribunál talentované mládeže zahrnovat nejméně dva členy Výkonného Výboru, Sportovního ředitele FAČR, jednoho zástupce Řídící komise za Čechy, jednoho zástupce Řídící komise za Moravu, jednoho zástupce Ligové fotbalové asociace a zástupce ženského fotbalu.

Členy Tribunálu talentované mládeže jsou pánové Andrejs, Bárta, Drobný, Kristýn, Nezval, Psotka a Zima.

II. FÁZE STATUTY MLÁDEŽ 2023

13.01.2023 byla ukončena fáze příjmu podkladů a konzultací o poskytnutých datech v souvislosti s žádostmi o udělení statutů Klubová akademie, Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže, Krajské středisko mládeže, Okresní středisko mládeže, případně Dívčí akademie, pro kalendářní rok 2023.

Děkujeme všem klubům, které svou žádost podaly a také všem klubům zvažujícím její podání, ale nakonec se rozhodly řízení nepodstoupit. Aktuálně se tým Klubových licencí zabývá vyhodnocením všech podaných žádostí, kterých je zhruba 140, a tento proces plánujeme ukončit koncem tohoto měsíce.

V únoru předložíme naše doporučení Licenční komisi FAČR, která rozhodne o udělení nebo neudělení statutu. O výsledku budou všichni žadatelé vyrozuměni v elektronickém systému SAFE, jehož prostřednictvím byl požadavek učiněn. Neúspěšní žadatelé budou mít následně možnost podat odvolání k rukám Tribunálu talentované mládeže FAČR.

STATUTY MLÁDEŽE PRO ROK 2023

Dnešní den 25.10.2022 zahájily Klubové licence FAČR řízení pro všechny zájemce o statuty mládeže pro kalendářní rok 2023, nové nebo stávající držitele. Pro příští kalendářní rok budou přidělovány následující statuty:

 • Klubová akademie
 • Sportovní centrum mládeže
 • Sportovní středisko mládeže Krajského fotbalového svazu
 • Sportovní středisko mládeže Okresního fotbalového svazu
 • Dívčí akademie

Pravidla pro podporu talentované mládeže Edice 2022 a veškeré dokumenty potřebné ke splnění podmínek jsou dostupné na webu www.clublicensing.cz v sekci 5/MLÁDEŽ.

Veškerá komunikace musí probíhat pouze formou elektronického systému SAFE na webovém rozhraní licence.fotbal.cz s tím, že nejzazší termín pro předložení podkladů je 21.11.2022.

Máte-li zájem o jakoukoli doplňující informaci, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím následujících e-mailových adres, nebo v rámci Požadavek v systému SAFE:

 • kolska@fotbal.cz – otázky vztahující se k Žádosti a kategorii Personální
 • suchardova@fotbal.cz – otázky kritéria Mládež, Infrastruktura
 • zajicova@fotbal.cz – otázky kritéria Legislativa
 • ryznar@fotbal.cz – procesní pravidla, postupy a otázky kritéria Finance

LICENCE KLUBŮ I. a II. LIGY

Licenční řízení 2022 pro účast klubů ve Fortuna lize a Fortuna národní lize bylo uzavřeno následovně:

 • 16 licencí GOLD (úroveň pro evropské klubové soutěže)
 • 5 licencí SILVER (úroveň pro FORTUNA ligu)
 • 11 licencí BRONZE (úroveň pro Fortuna národní ligu)

NOVELA PRAVIDEL MLÁDEŽE

Fotbalová asociace České republiky připravuje  novelu Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže. Má-li některý z držitelů statutů podnět, nápad jak pravidla upravit, rozšířit …, prosím, zašlete je do 16.09.2022 na e-mail: ryznar@fotbal.cz, Předmět: Pravidla mládeže.

VÝSLEDKY STAUTY MLÁDEŽE 2022

Celkový počet žadatelů o udělení některého ze statutů mládeže (Klubová akademie, Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže KFS, Sportovní středisko mládeže OFS A1 – B2) se zastavil na čísle 119. Dle Pravidel pro projekty na podporu talentované mládeže bylo uděleno:

 • 17 statutů Klubová akademie
 • 12 statutů Sportovní centrum mládeže
 • 47 statutů Sportovní středisko mládeže KFS
 • 5 statutů Sportovní středisko mládeže OFS A1
 • 2 statuty Sportovní středisko mládeže OFS A2
 • 23 statutů Sportovní středisko mládeže OFS B1
 • 1 statut Sportovní středisko mládeže OFS B2

Licenční řízení Mládež na rok 2022

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce, že do 4.10.2021 je otevřeno pro zájemce z řad spolků Licenční řízení Mládež na rok 2022 sekce:

 • Klubová akademie
 • Sportovní centrum mládeže
 • Sportovní středisko mládeže
 • Sportovní středisko mládeže krajského fotbalového svazu
 • Sportovní středisko mládeže okresního fotbalového svazu

Pravidla pro podporu talentované mládeže a veškeré dokumenty potřebné ke splnění podmínek jsou dostupné na webu www.clublicensing.cz v sekci Talentovaná mládež a Dokumenty.

Veškerá komunikace probíhá opět pouze formou elektronického systému SAFE na webovém rozhraní licence.fotbal.cz s tím, že nejzazší termín pro předložení podkladů je 4. 10. 2021.

Máte-li zájem o jakoukoli doplňující informaci, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: kolska@fotbal.cz.

LICENCE PRO ZÁJEMCE Z ČFL, MSFL

Licenční řízení k získání licence nezbytné pro účast ve Fortuna národní lize v soutěžním ročníku 2021/2022, organizované Ligovou fotbalovou asociací,  se zájemci z klubů neprofesionálních soutěží organizovaných FAČR, má následující parametry.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník České fotbalové ligy nebo Moravskoslezské fotbalové ligy.

Termín pro předložení podkladů, na základě kterých bude posouzeno splnění nezbytných podmínek pro udělení licence, je 10.05.2021 do 14:00hod., k rukám Licenčního manažera FAČR, na adresu Atletická 2474/8, Praha 6 – Strahov.

Seznam kritérií, Harmonogram licenčního řízení, platné formuláře jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce Dokumenty, xxxx.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ 2021 S KLUBY I. a II. LIGY

Dnem 08. února 2021 je zahájeno Licenční řízení pro žadatele o účast v evropských soutěžích organizovaných Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) a to Champions league (UCL) respektive Europa league (UEL), v soutěžním ročníku 2021/2022.

Spolu s ním je zahájeno rovněž Licenční řízení pro žadatele o účast v nejvyšších domácích soutěžích organizovaných Ligovou fotbalovou asociací (LFA) a to FORTUNA liga (I. liga) respektive Fortuna národní liga (II. liga), v soutěžním ročníku 2021/2022.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník FORTUNA ligy nebo Fortuna národní ligy, který dodrží stanovené termíny a předloží požadované podklady nejpozději do:

 • 01.03.2021 – ŽÁDOST O LICENCI
 • 15.03.2021 – dokumentace PERSONÁLNÍ
 • 15.03.2021 – dokumentace SPORT
 • 29.03.2021 – dokumentace LEGISLATIVA
 • 29.03.2021 – dokumentace INFRASTRUKTURA
 • 13.04.2021 – dokumentace FINANCE

Veškeré platné formuláře, včetně detailního harmonogramu licenčního řízení, jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce DOKUMENTY.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ STATUTU MLÁDEŽE

Oznamujeme, že dne 20.10.2020 byl ukončen příjem žádostí o udělení statutu Klubová akademie, Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže, Krajské středisko mládeže, případně Okresní středisko mládeže.

Děkujeme všem kteří svou žádost podali a také všem kdo zvažovali její podání, ale nakonec se rozhodli řízení nepodstoupit. Aktuálně se tým Klubových licencí zabývá vyhodnocením všech podaných žádostí, kterých je více než 100, a tento proces plánuje ukončit do poloviny listopadu.

Následovat budou konzultace se zástupci Sportovního úseku FAČR a Krajských fotbalových svazů, s možností účasti zástupců Okresních fotbalových svazů.

Nejpozději v lednu nového roku bude předloženo Výkonnému výboru FAČR zhodnocení podaných žádostí, který následně jako rozhodovací orgán přijme závěrečné stanovisko.

O výsledku řízení ne/udělení statutu budou všichni žadatelé vyrozuměni v elektronickém systému SAFE, jehož prostřednictvím o přidělení požádali.

ODLOŽENÍ LICENČNÍHO ŘÍZENÍ MLÁDEŽE

Dne 07.04.2020 rozhodl Výkonný výbor FAČR o odložení právě probíhajícího Licenčního řízení pro získání licence Klubová akademie, Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže, KFS Sportovní středisko mládeže a OFS Sportovní středisko mládeže na září 2020.

Výkonný výbor FAČR rozhodl také o prodloužení platnosti stávajících licencí do 31.12.2020.

V nejbližší době budou všichni zájemci o podstoupení licenčního řízení, pro nový soutěžní ročník, seznámeni s aktualizovaným harmonogramem.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ – KA, SCM, SpSM, KFS SpSM a OFS SpSM

Dnem 02.03.2020 zahajujeme Licenční řízení k získání licence Klubová akademie, Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže, KFS Sportovní středisko mládeže a OFS Sportovní středisko mládeže.

Každý žadatel, o některou z výše uvedených licencí, nalezne na těchto webových stránkách aktuálně platná Pravidla pro Projekty na rozvoj talentované mládeže, Edice 2020 (Talentovaná mládež), základní informace a harmonogram licenčního řízení (Talentovaná mládež), a jsou zde dostupné také podklady nezbytné k žádosti (Dokumenty).

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní členský klub Fotbalové asociace České republiky z.s. (FAČR) případně Ligové fotbalové asociace (LFA).

Kompletní podklady budou žadatelé předkládat pouze ELEKTRONICKY, a to prostřednictvím systému SAFE, určenému pro komunikaci mezi licenční administrativou a žadateli. Jediný dokument, který bude zaslán elektronicky prostřednictvím emailu je vyplněná Žádost o licenci, včetně požadované přílohy, na adresu uvedenou v základních informacích (Talentovaná mládež). Licenční administrativa na základě postoupené Žádosti v systému SAFE vytvoří žadateli Kartu klubu a zřídí přístupová práva, která budou následně zaslána osobám oprávněným zastupovat klub.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ S KLUBY I. a II. LIGY, ZAHÁJENO

Dnem 08. ledna 2020 je zahájeno Licenční řízení pro žadatele o účast v evropských soutěžích organizovaných Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) a to Champions league (UCL) respektive Europa league (UEL), v soutěžním ročníku 2020/2021.

Spolu s ním je zahájeno rovněž Licenční řízení pro žadatele o účast v nejvyšších domácích soutěžích organizovaných Ligovou fotbalovou asociací (LFA) a to FORTUNA liga (I. liga) respektive Fortuna národní liga (II. liga), v soutěžním ročníku 2020/2021.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník FORTUNA ligy nebo Fortuna národní ligy, který dodrží stanovené termíny a předloží požadované podklady nejpozději do:

 • 02.03.2020 – ŽÁDOST O LICENCI
 • 16.03.2020 – dokumentace PERSONÁLNÍ
 • 16.03.2020 – dokumentace LEGISLATIVA
 • 30.03.2020 – dokumentace SPORT
 • 30.03.2020 – dokumentace INFRASTRUKTURA
 • 16.04.2020 – dokumentace FINANCE

Veškeré platné formuláře, včetně detailního harmonogramu licenčního řízení, jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce DOKUMENTY ŘÍZENÍ, Podklady pro kluby I. a II. ligy.

UEFA CL&FFP REGIONAL WORKSHOP V PRAZE

V polovině února 2020 se v Praze uskuteční významný regionální seminář UEFA, pro vybrané fotbalové asociace, na téma Club Licensing and Financial Fair Play UEFA. Tuto událost lze bez nadsázky označit za výrazný diplomatický úspěch FAČR.

Dvoudenní seminář bude pracovním setkáním určeným k výměně zkušeností zúčastněných národních fotbalových asociací. Zároveň zástupci evropské fotbalové asociace představí své statistiky, zkušenosti, vize a náměty, shromážděné napříč národními asociacemi sdruženými pod křídly UEFA. Ty budou vycházet především ze zkušeností získaných z organizace nejvýznamnějších klubových soutěží na celém světě a to UEFA Champions League (UCL) resp. UEFA Europa League (UEL).

Společně s námi se semináře zúčastní tyto fotbalové asociace:

• Belgium
• Denmark
• England
• France
• Germany
• Italy
• Netherlands
• Portugal
• Scotland
• Slovakia
• Spain
• Switzerland
• Turkey

LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO KLUBY ČFL/MSFL, SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2019/2020

 

Dnem 31.01.2018 bylo zahájeno Licenční řízení k získání licence nezbytné pro účast ve Fortuna národní lize v soutěžním ročníku 2019/2020, organizované Ligovou fotbalovou asociací,  se zájemci z řad klubů neprofesionálních soutěží organizovaných FAČR.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník České fotbalové ligy nebo Moravskoslezské fotbalové ligy.

Termín pro předložení podkladů, na základě kterých bude posouzeno splnění nezbytných podmínek pro udělení licence, je 13.05.2018 do 14:00hod., k rukám Licenčního manažera FAČR, na adresu Atletická 2474/8, 16900 Praha 6 – Strahov.

Seznam kritérií, Harmonogram licenčního řízení, platné formuláře jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce Dokumenty, oddíl Podklady k žádosti pro kluby ČFL, resp. MSFL.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO KLUBY I. a II. LIGY, SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2019/2020

 

Dnem 31.01.2018 bylo zahájeno Licenční řízení pro žadatele o účast v profesionálních soutěžích (organizovaných Ligovou fotbalovou asociací) a evropských soutěží (organizovaných UEFA), v soutěžním ročníku 2019/2020.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník FORTUNA ligy nebo FORTUNA národní ligy.

Každý žadatel musí předložit požadované podklady nejpozději do uvedených termínů:

 • 01.03.2019- ŽÁDOST O LICENCI
 • 13.03.2019- dokumentaci ke kategorii SPORT
 • 13.03.2019- dokumentaci ke kategorii INFRASTRUKTURA
 • 27.03.2019- dokumentaci ke kategorii PERSONÁLNÍ
 • 27.03.2019- dokumentaci ke kategorii LEGISLATIVA
 • 17.04.2019- dokumentaci ke kategorii FINANCE

Kompletní podklady předávají žadatelé pouze ELEKTRONICKY, a to prostřednictvím systému SAFE, který je přímo určen pro komunikaci mezi licenční administrativou a kluby.

Kompletní Harmonogram licenčního řízení, platné formuláře jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce Dokumenty, Podklady k žádosti FORTUNA ligy a FORTUNA národní ligy.

ROZHODNUTÍ O LICENCÍCH, PRO ÚČAST V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2018/2019

 

LICENCE GOLD, SILVER, BRONZE – tři typy licencí vyjadřují úroveň soutěží. Účastníci II. ligy musejí získat, minimálně, licenci typu BRONZE. Kluby, které se chtějí účastnit nejvyšší soutěže FAČR (I. liga) musí získat, minimálně, licenci typu SILVER. Pro účast v evropských pohárech musí klub získat nejvyšší licenci a to GOLD. Kompletní výsledky jsou obsaženy v příloze č. 1 této zprávy.

 

I.LIGA

 • LICENČNÍ KOMISE FAČR rozhodla:
  • udělit nejvyšší typ licence GOLD klubům FC Viktoria Plzeň, AC Sparta Praha, FC Slovan Liberec, FK Mladá Boleslav, FK Teplice, SK Sigma Olomouc a SK Slavia Praha;
  • udělit licenci typ SILVER klubům FC Fastav Zlín, FK Dukla Praha, FC Baník Ostrava.
  • Zbývajícím 6 žadatelům licenci neudělila, a to klubům FC Zbrojovka Brno (nesplnění Personální a Finanční kritéria), Bohemians Praha 1905 (nesplnění Personální a Finanční kritéria), FK Jablonec (nesplnění Personální a Finanční kritéria), FC Vysočina Jihlava (nesplnění Finanční kritéria), MFK Karviná (nesplnění Personální kritéria) a 1.FC Slovácko (nesplnění Finanční kritéria).

Uložila sankční pokuty za porušení podmínek čl. 8 – Sankce, KLŘ, v souhrnné výši Kč 230 tis.

 • LICENČNÍ TRIBUNÁL FAČR vyhodnotil podaná odvolání a rozhodl:
  • Udělit licenci GOLD klubům FK Jablonec a 1.FC Slovácko;
  • Udělit licenci SILVER klubům FC Zbrojovka Brno, MFK Karviná, FC Vysočina Jihlava, Bohemians Praha 1905;
  • Nevyhovět odvoláním proti uděleným sankcím a ponechat je v původní výši.

 

II.LIGA

 • LICENČNÍ KOMISE FAČR rozhodla:
  • udělit licenci typ SILVER klubům SK Dynamo České Budějovice, FC Hradec Králové a 1.FK Příbram;
  • udělit licenci typ BRONZE klubům FK Fotbal Třinec, FK Varnsdorf, MFK Vítkovice, 1.SC Znojmo a FK Viktoria Žižkov;
  • NEUDĚLIT licenci klubům FC Sellier & Bellot Vlašim (nesplnění Personálních kritérií), FK Ústí nad Labem (nesplnění Personálních kritérií), FC MAS Táborsko (nesplnění Personálních kritérií), FK Baník Sokolov (nesplnění Personálních kritérií), FK Pardubice (nesplnění Personálních kritérií), SFC Opava (nesplnění Finančních kritérií), MFK Frýdek-Místek (nesplnění Sportovních kritérií), FK Olympia (nesplnění kritérií Sportovní, Infrastruktura, Personální, Legislativa a Finanční).

Uložila sankční pokuty za porušení podmínek čl. 8 – Sankce, KLŘ, v souhrnné výši Kč 330tis.

 • LICENČNÍ TRIBUNÁL FAČR vyhodnotil podaná odvolání, včetně nově předložených dokumentů a rozhodl:
  • udělit licenci typ SILVER klubu SFC Opava;
  • udělit licenci typ BRONZE klubům MFK Frýdek-Místek, FK Pardubice, FK Baník Sokolov, FC MAS Táborsko, FK Ústí nad Labem a FC Sellier & Bellot Vlašim;
  • nevyhovět odvoláním podaným proti uděleným sankcím, a ponechal je v původních výších;
  • nezabývat se neudělením licence klubu FK Olympia, jelikož ten se proti rozhodnutí Licenční komise neodvolal.

 

POSTUPUJÍCÍ Z ČFL A MSFL

V lednu 2018byly vydány Licenční podmínky pro žadatele z neprofesionálních soutěží. Všichni aktivní účastnící byli zároveň pozváni na dva lednové semináře v Praze a Olomouci, se zaměřením na přesný výklad podmínek a harmonogramu.

Z účastníků ČFL požádal o udělení licence pouze klub MFK Chrudim.

Z účastníků MSFL požádaly o udělení licence kluby 1.SK Prostějov a SK Hanácká Slávia Kroměříž.

 • LICENČNÍ KOMISE FAČR posoudila předložené podklady a rozhodla:
  • UDĚLIT licenci BRONZE klubu 1.SK Prostějov;
  • NEUDĚLIT licenci klubu MFK Chrudim (nesplnění Finančních kritérií) a SK Hanácká Slávia Kroměříž (nesplnění Finanční kritéria).
 • LICENČNÍ TRIBUNÁL FAČR vyhodnotil odvolání a rozhodl:
  • UDĚLIT licenci BRONZE klubu MFK Chrudim;
  • Nezabýval se neudělením licence klubu SK Hanácká Slávia Kroměříž, jelikož ten se proti rozhodnutí Licenční komise neodvolal.

Na základě výše uvedených skutečností se ve druhé nejvyšší domácí soutěži FAČR, organizované LFA, zachránil také celek na 15. místě a to MFK Vítkovice, tzn. z ČFL, resp. MSFL postoupily do vyšší soutěže pouze dva kluby.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO KLUBY I. a II. LIGY, SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2018/2019, ZAHÁJENO

 

Dnešním dnem 31.01.2018 je zahájeno Licenční řízení pro žadatele o účast v profesionálních soutěžích (organizovaných Ligovou fotbalovou asociací) a evropských soutěží (organizovaných UEFA), v soutěžním ročníku 2018/2019.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník HET ligy nebo Fortuna národní ligy.

Každý žadatel musí předložit požadované podklady nejpozději do uvedených termínů:

 • 01.03.2018 – ŽÁDOST O LICENCI
 • 13.03.2018 – dokumentaci ke kategorii SPORT
 • 13.03.2018 – dokumentaci ke kategorii INFRASTRUKTURA
 • 27.03.2018 – dokumentaci ke kategorii PERSONÁLNÍ
 • 27.03.2018 – dokumentaci ke kategorii LEGISLATIVA
 • 10.04.2018 – dokumentaci ke kategorii FINANCE

Kompletní podklady předávají žadatelé pouze ELEKTRONICKY, a to prostřednictvím systému SAFE, který je přímo určen pro komunikaci mezi licenční administrativou a kluby.

Kompletní Harmonogram licenčního řízení, platné formuláře jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce Dokumenty, Podklady k žádosti o licenci pro kluby HET ligy a Fortuna národní ligy.

ZAHÁJENO LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO VSTUP DO FORTUNA NÁRODNÍ LIGY Z MSFL, resp. ČFL

Dnešním dnem 31.01.2018 je zahájeno Licenční řízení k získání licence nezbytné pro účast ve Fortuna národní lize v soutěžním ročníku 2018/2019, organizované Ligovou fotbalovou asociací,  se zájemci z řad klubů neprofesionálních soutěží organizovaných FAČR.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník České fotbalové ligy nebo Moravskoslezské fotbalové ligy.

Termín pro předložení podkladů, na základě kterých bude posouzeno splnění nezbytných podmínek pro udělení licence, je 10.05.2018 do 14:00hod., k rukám Licenčního manažera FAČR, na adresu Diskařská 2431/4, Praha 6 – Strahov.

Seznam kritérií, Harmonogram licenčního řízení, platné formuláře jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce Dokumenty, oddíl Podklady k žádosti pro kluby ČFL, resp. MSFL.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ FAČR S KLUBY I., II. LIGY A ČFL, MSFL, SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2017/2018

Účast v soutěžích organizovaných Ligovou fotbalovou asociací (LFA) je podmíněna získáním licence, podle pravidel stanovených Klubovým licenčním řádem FAČR.

LICENCE GOLD, SILVER, BRONZE – tři typy licencí vyjadřují úroveň soutěží. Účastníci II. ligy musejí získat, minimálně, licenci typu BRONZE. Kluby, které se chtějí účastnit nejvyšší soutěže FAČR (I. liga) musí získat, minimálně, licenci typu SILVER. Pro účast v evropských pohárech musí klub získat nejvyšší licenci a to GOLD. Kompletní výsledky jsou obsaženy v příloze č. 1 této zprávy.

 

I.LIGA

 • LICENČNÍ KOMISE FAČR rozhodla:
  • udělit nejvyšší typ licence GOLD klubům SK Slavia Praha, FC Viktoria Plzeň, AC Sparta Praha, FK Mladá Boleslav, FK Teplice, FC Fastav Zlín, FK Jablonec, FC Slovan Liberec, 1.FC Slovácko;
  • udělit licenci typ SILVER klubům MFK Karviná, FK Dukla Praha, FC Zbrojovka Brno, Bohemians Praha 1905, FC Vysočina Jihlava, FC Hradec Králové, 1.FK Příbram.

Uložila sankční pokuty za porušení podmínek čl. 8 – Sankce, KLŘ, v souhrnné výši Kč 10 tis.

 • LICENČNÍ TRIBUNÁL FAČR se odvoláními proti rozhodnutí Licenční komise FAČR nezabýval, jelikož se žádný žadatel z I. Ligy proti rozhodnutí neodvolal.

 

II.LIGA

 • LICENČNÍ KOMISE FAČR rozhodla:
  • udělit nejvyšší typ licence GOLD klubu SK Sigma Olomouc;
  • udělit licenci typ SILVER klubům FC Baník Ostrava, SFC Opava;
  • udělit licenci typ BRONZE klubům FC Sellier & Bellot Vlašim, FC MAS Táborsko, FK Ústí nad Labem, SK Dynamo České Budějovice, FK Pardubice, FK Varnsdorf, FK Třinec;
  • NEUDĚLIT licenci klubům FK Viktoria Žižkov (nesplnění kritéria Infrastruktura), 1.SC Znojmo (nesplnění Finančních kritérií), MFK Frýdek-Místek (nesplnění Finančních kritérií), FK Baník Sokolov (nesplnění Finančních kritérií), MFK Vítkovice (nesplnění kritéria Infrastruktura a Finančních kritérií), 1.SK Prostějov (nesplnění kritéria Legislativa a Finančních kritérií).

Uložila sankční pokuty za porušení podmínek čl. 8 – Sankce, KLŘ, v souhrnné výši Kč 120 tis.

 • LICENČNÍ TRIBUNÁL FAČR vyhodnotil podaná odvolání, včetně nově předložených dokumentů a rozhodl:
  • udělit licenci typ BRONZE klubům FK Viktoria Žižkov, 1.SC Znojmo, MFK Frýdek-Místek, FK Baník Sokolov, MFK Vítkovice;
  • nevyhovět odvoláním podaným proti uděleným sankcím, a ponechal je v původních výších;
  • nezabývat se neudělením licence klubu 1.SK Prostějov, jelikož ten se proti rozhodnutí Licenční komise neodvolal.

 

POSTUPUJÍCÍ Z ČFL A MSFL

V lednu 2017 byly vydány Licenční podmínky pro žadatele z neprofesionálních soutěží. Všichni aktivní účastnící byli zároveň pozváni na dva lednové semináře v Praze a Olomouci, se zaměřením na přesný výklad podmínek a harmonogramu.

Z účastníků ČFL požádal o udělení licence pouze klub FC Olympia Hradec Králové a.s.

Z účastníků MSFL nepožádal o udělení licence žádný klub.

 • LICENČNÍ KOMISE FAČR posoudila předložené podklady a rozhodla:
  • NEUDĚLIT licenci klubu FC Olympia Hradec Králové (nesplnění kritéria Infrastruktura).
 • LICENČNÍ TRIBUNÁL FAČR vyhodnotil odvolání, včetně nově předložených dokumentů a rozhodl udělit licenci BRONZE.

KLUBOVÉ LICENCE FAČR V ROČNÍKU 2016/2017

Právě končící soutěžní ročník 2016/2017 byl ovlivněn novým modelem organizace I. a II. ligy. Ligová fotbalová asociace (LFA) převzala řízení obou nejvyšších domácích soutěží FAČR s tím, že klubové licence zůstaly ve strukturách FAČR. Za celé hodnocené období nedošlo k situaci, při které by se obě strany zásadně rozcházely v pohledu na její řešení. Spolupráci hodnotíme jako přínosnou.

Skladba členů obou rozhodovacích orgánů (Licenční komise a Licenčního tribunálu) zůstala stejná jako v předchozím období. Oba orgány zasedaly v pravidelných intervalech, dle harmonogramu dohodnutého se všemi členy, ve vazbě na potřeby licenčního řízení. Účast členů na zasedání komise byla vždy téměř 100 %ní.

Během soutěžního ročníku monitorujeme plnění závazků mezi fotbalovými kluby z titulu sjednaných hostování/přestupů, platby vůči hráčům, managementu, zaměstnancům a státu. Konstatujeme, že poslední monitorované období k 31.03.2017 nevykazuje závazky po lhůtě splatnosti ve smyslu požadavků Klubového licenčního řádu FAČR.

Řízení o odejmutí licence, která je nezbytná pro účast v nejvyšších domácích soutěžích FAČR, organizovaných LFA, nebylo v průběhu soutěžního ročníku zahájeno. Nicméně, došlo k zahájení řízení pro porušení podmínek Klubového licenčního řádu FAČR, a to konkrétně článku 24/B Stadion pro klubové soutěže LFA, s klubem SK Slavia Praha.

Klub SK Slavia Praha odehrál utkání 30.kola ePojisteni.cz ligy mimo stadion v Edenu, který byl v rámci licenčního řízení uveden jako domácí stadion. Klub musí zaručit, že stadion může být využívá během celého soutěžního ročníku k domácím soutěžním utkáním organizovaným LFA. Licenční komise konstatovala porušení podmínek Klubového licenčního řádu FAČR a udělila klubu pokutu ve výši Kč 1 mil. Klub se proti udělené pokutě neodvolal.

V současné době vrcholí licenční řízení pro nový soutěžní ročník 2018/2019. Informaci o jeho průběhu a výsledcích, předložíme po jeho úplném uzavření.

ZAHÁJENO LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO ZÁJEMCE Z ČFL A MSFL

 

Dnešním dnem 16.01.2017 je zahájeno Licenční řízení k získání licence nezbytné pro účast ve Fortuna národní lize v soutěžním ročníku 2017 / 2018, organizované Ligovou fotbalovou asociací,  se zájemci z řad klubů neprofesionálních soutěží organizovaných FAČR.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník České fotbalové ligy nebo Moravskoslezské fotbalové ligy.

Termín pro předložení podkladů, na základě kterých bude posouzeno splnění nezbytných podmínek pro udělení licence, je 11.05.2017 do 14:00hod., k rukám Licenčního manažera FAČR, na adresu Diskařská 2431/4, Praha 6 – Strahov.

Seznam kritérií, Harmonogram licenčního řízení, platné formuláře jsou volně přístupné na těchto webových stránkách, sekce Dokumenty, oddíl Podklady k žádosti pro kluby ČFL, resp. MSFL.

ZAČALO LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2017 / 2018

 

Dnešním dnem 11.01.2017 je zahájeno Licenční řízení pro žadatele o účast v profesionálních soutěžích (organizovaných Ligovou fotbalovou asociací) a evropských soutěží (organizovaných UEFA), v soutěžním ročníku 2017/2018.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník ePojistění.cz ligy nebo Fortuna národní ligy.

Každý žadatel musí předložit požadované podklady nejpozději do uvedených termínů:

 • 01.03.2017 – ŽÁDOST O LICENCI
 • 13.03.2017 – dokumentaci ke kategorii SPORT
 • 13.03.2017 – dokumentaci ke kategorii INFRASTRUKTURA
 • 27.03.2017 – dokumentaci ke kategorii PERSONÁLNÍ
 • 27.03.2017 – dokumentaci ke kategorii LEGISLATIVA
 • 10.04.2017 – dokumentaci ke kategorii FINANCE

Kompletní podklady předávají žadatelé pouze ELEKTRONICKY, a to prostřednictvím systému SAFE, který je přímo určen pro komunikaci mezi licenční administrativou a kluby.

NOVELA KLUBOVÉHO LICENČNÍHO ŘÁDU

 

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky, z. s., schválil na svém prosincovém zasedání novelu Klubového licenčního řádu FAČR (Edice 2017), která vstoupí v platnost 1.1.2017.

Nejvýznamnější změnou je možnost využít Právo přechodného období pro druhou nejvyšší klubovou soutěž. Stejně jako postupující do nejvyšší domácí soutěže mají nyní kluby České fotbalové ligy nebo Moravskoslezské fotbalové ligy možnost zúčastnit se druhé nejvyšší soutěže FAČR bez odpovídajícího sportovně-technického zázemí, pokud splní všechny ostatní podmínky pro udělení licence.

Ve zkratce znamená pro klub Právo přechodného období ve druhé nejvyšší klubové soutěži:

 1. Hrát mimo své sídlo maximálně do 30.06., roku následujícího po vstupu do soutěže;
 2. Hrát na území Moravy (moravské kluby) případně Čech (české kluby);
 3. Platná Nájemní smlouva na celý soutěžní ročník;
 4. Pozastavení výplaty finančních prostředků vázaných na marketingová práva;
 5. V případě nedokončení zázemí minimálně do kategorie stadionu pro druhou nejvyšší klubovou soutěž, sestup do nižší soutěže plus finanční pokuta Kč 1 mil.

FOTBALOVÁ ASOCIACE POSUZOVALA 35 ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

Licenční manažer, Licenční komise a Licenční tribunál se v průběhu letošního licenčního řízení zabývali 35 žádostmi o udělení licence, nezbytné pro účast v profesionálních soutěžích.

„Celkový počet žádostí, značné administrativní zatížení a vysoká míra zodpovědnosti se podařila zvládnout také díky novým technologiím, které v rámci řízení používáme.“, říká Licenční manažer Stanislav Rýznar. „S žadateli probíhá předávání podkladů téměř výhradně prostřednictvím elektronickému systému SAFE, který v reálném čase ukáže stav žádosti, předložené dokumenty a stanoviska všech zainteresovaných osob v rámci licenčního řízení.“

Rozhodování o žádostech jednotlivých klubů bylo letos v několika případech složité, o čemž svědčí počet neudělených licencí Licenční komisí, respektive počet případů projednávaných před Licenčním tribunálem.

PRVNÍ FOTBALOVÁ LIGA

Licenční komise udělila nejvyšší typ licence GOLD, opravňující držitele k případnému startu také v soutěžích organizovaných UEFA, klubům FC Viktoria Plzeň, AC Sparta Praha, FC Slovan Liberec, FK Mladá Boleslav, FC Zbrojovka Brno, FK Jablonec, FK Teplice a SK Sigma Olomouc. Licenci SILVER, nezbytnou pro účast v nejvyšší domácí soutěži, komise udělila klubům 1. FC Slovácko, Bohemians Praha 1905, FK Dukla Praha a 1.FK Příbram. Zbývajícím 4 žadatelům licenci neudělila a to klubům SK Slavia Praha, FC Vysočina Jihlava, FC Fastav Zlín a FC Baník Ostrava.

Licenční tribunál vyhodnotil odvolání neúspěšných žadatelů a udělil licenci GOLD klubu SK Slavii Praha, licence SILVER klubům FC Vysočina Jihlava, FC Fastav Zlín, licenci BRONZE klubu FC Baník Ostrava.

Zároveň byly uděleny sankce za porušení podmínek Klubového licenčního řádu v souhrnné výši Kč 300 tis.

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA

Licenční komise udělila licenci SILVER klubu SK Dynamo České Budějovice, licence BRONZE klubům MFK OKD Karviná, FK Hradec Králové, 1. SC Znojmo, FK Pardubice, FK Varnsdorf, MFK Frýdek-Místek, SFC Opava, FK Fotbal Třinec. Zbývajícím žadatelům z řad účastníků Fotbalové národní ligy licenci neudělila a to klubům FK Baník Sokolov, FC MAS Táborsko, FK Ústí nad Labem, FC Graffin Vlašim. Žádost klubu FC Slavoj Vyšehrad nebyla projednána z důvodu sestupu.

Licenční tribunál v rámci odvolacího řízení udělil licenci SILVER klubům MFK OKD Karviná, FC Hradec Králové, licenci BRONZE klubům FK Baník Sokolov, FC MAS Táborsko, FK Ústí nad Labem, FC Graffin Vlašim.

Celková výše sankcí za porušení podmínek Klubového licenčního řádu dosáhla výše Kč 360 tis.

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA resp. MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

Celkem o licenci požádalo 5 klubů. Licenční komise udělila licenci BRONZE klubům FK Viktoria Žižkov a 1. SK Prostějov. Neudělila licenci klubům SK Zápy, Loko Vltavín a MFK Vítkovice.

Licenční tribunál v rámci odvolání udělil licenci BRONZE klubu MFK Vítkovice. Klubu SK Zápy v rámci odvolacího řízení nevyhověl a potvrdil rozhodnutí Licenční komise, licence neudělena. Klub Loko Vltavín odvolání nepodal.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO ÚČAST VE FNL ročník 2016/2017, SE ZÁJEMCI Z ŘAD KLUBŮ ČFL resp. MSFL

Fotbalová asociace České Republiky (dále jen FAČR) a Licenční manažer FAČR (dále jen Manažer) zahajují řízení o udělení licence nezbytné k účasti ve Fotbalové národní lize v soutěžním ročníku 2016/2017, pro kluby neprofesionálních soutěží organizovaných FAČR.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník České fotbalové ligy (dále jen ČFL) nebo Moravskoslezské fotbalové ligy (dále jen MSFL).

Každý žadatel musí předložit požadované podklady nejpozději do 05/05/2016, do 14:00 hod., k rukám Manažera. Rozsah požadovaných podkladů naleznete v Podkladech k žádosti pro kluby ČFL, MSFL.

Pro udělení licence nezbytné k účasti ve FNL musí žadatel splnit minimální kritéria uvedená v Seznamu kritérií nově postupujících týmů do FNL.

Získání licence neznamená automatickou účast ve Fotbalové národní lize.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO KLUBY SYNOT LIGY A FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY

Fotbalová asociace České republiky (dále jen FAČR) a Licenční manažer FAČR (dále jen Manažer) zahajují Licenční řízení pro soutěžní ročník 2016/2017 s kluby Synot ligy a Fotbalové národní ligy.

Žadatelé o udělení licence, pro nový soutěžní ročník, mají právo požádat o jednu ze tří úrovní licence (GOLD, SILVER, BRONZE), která je nezbytným předpokladem pro účast v některé z výše uvedených profesionálních soutěží pořádaných Fotbalovou asociací České republiky.

Kompletní podklady budou předány pouze ELEKTRONICKY, a to prostřednictvím systému SAFE, určeném pro komunikaci mezi licenční administrativou a kluby profesionálních soutěží.

Všechny potřebné podklady, včetně Harmonogramu licenčního řízení, naleznou zájemci v sekci Dokumenty.

FK VARNSDORF SE VZDAL PRÁVA ÚČASTI V SYNOT LIZE

FK Varnsdorf  oznámil, že nebude startovat v příštím ročníku Synot ligy (SL), přestože v uplynulém ročníku Fotbalové národní ligy obsadil druhé – postupové místo.

Severočeský klub nakonec šanci startovat v nejvyšší soutěži nevyužije především s ohledem na fakt, že tamní stadion nesplňuje odpovídající kritéria pro start v SL.

„Rozhodli jsem se tak po zralé a racionální úvaze. Možnost startu v nejvyšší soutěži pro nás byla velmi lákavá, ale zároveň bychom na sebe brali až příliš velké riziko,“ řekl Vlastimil Gabriel, předseda představenstva FK Varnsdorf.

FK Varnsdorf sice ve skončeném licenčním řízení pro kluby SL předložil nájemní smlouvu se stadionem FK Baumit Jablonec, ale v tuto chvíli nemohl zaručit, že do skončení příštího soutěžního ročníku 2015/16 bude varnsdorfský stadion dokončen tak, aby splnil kritéria pro SL. V tom případě by se navíc vystavil hrozbě finančního postihu.

„To, že jsme se nyní vzdali šance startovat v Synot lize, ale rozhodně neznamená, že bychom rezignovali na další budování a vylepšování infrastruktury našeho stadionu. Naopak, v dohledné době chceme začít s postupnou rekonstrukcí a třeba už na konci sezony mít stadion připravený na nejvyšší soutěž. Zároveň chceme i v příštím ročníku Fotbalové národní ligy udržet vysokou sportovní úroveň. Dostat jednou do Varnsdorfu na vlastní stadion zápasy Synot ligy je stále naším velkým přáním. Hrát ji ale nyní na jiném stadionu by bylo přece jenom velké sousto,“ uvedl Gabriel.

Tím, že se FK Varnsdorf vzdal práva startovat v SL, osloví FAČR třetí tým uplynulého ročníku FNL – tedy FASTAV Zlín.

 

(článek web www.fotbal.cz)

VÝSLEDEK LICENČNÍHO ŘÍZENÍ S KLUBY SYNOT LIGY, SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015/2016

Licenční komise vyhověla 12 žadatelům (klubům) o udělení licence a dalším 4 žadatelům (klubům) licenci neudělila – v jednom případě z důvodu nesplnění legislativních kritérií a v dalších třech kvůli nesplnění kritérií finančních.

V odvolacím řízení před licenčním tribunálem neúspěšní žadatelé uspěli se svým odvoláním a dodatečně získali licenci nezbytnou pro účast v příštím soutěžním ročníku Synot ligy. FAČR dnes výsledek licenčního řízení odesílá příslušnému oddělení UEFA.

„Letošní licenční řízení s kluby Synot ligy přineslo několik pozitivních zjištění. Týká se to zejména zlepšené platební morálky mezi kluby navzájem a také vůči hráčům,“ uvedl licenční manažer FAČR Stanislav Rýznar.

Licenční řízení se stávajícími účastníky Fotbalové národní ligy, ČFL a MSFL v současné době probíhá s tím, že bude ukončeno ve druhé polovině června letošního roku.

LICENČNÍ ŘÍZENÍ PRO KLUBY SYNOT LIGY A FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIGY

Začátek února je každoročně ve znamení zahájení řízení udílení licencí pro nový soutěžní ročník Synot ligy a Fotbalové národní ligy.

Žadatelé o udělení licence mají právo požádat o jednu ze tří úrovní licence (Gold, Silver, Bronze), která je nezbytným předpokladem pro účast v některé z výše uvedených profesionálních soutěží, pořádaných Fotbalovou asociací České republiky.

Všechny potřebné podklady naleznou zájemci v sekci Dokumenty.

ČFL, MSFL – LICENČÍ ŘÍZENÍ SE ZÁJEMCI O ÚČAST VE FNL

 

Fotbalová asociace České Republiky (dále jen FAČR) zahajuje řízení udělení licence nezbytné k účasti ve Fotbalové národní lize v soutěžním ročníku 2015/2016, pro kluby neprofesionálních soutěží, organizovaných FAČR.

Žadatelem může být kterýkoliv aktivní účastník České fotbalové ligy (dále jen ČFL) nebo Moravskoslezské fotbalové ligy (dále jen MSFL).

Každý žadatel musí předložit požadované podklady nejpozději do 18/05/2015, 12:00 hod. Rozsah požadovaných podkladů naleznete v  Podkladech k žádosti pro kluby ČFL, MSFL.

Pro udělení licence nezbytné k účasti ve FNL musí žadatel splnit minimální kritéria uvedená v Seznamu kritérií nově postupujících týmů do FNL.

Získání licence neznamená automatickou účast ve Fotbalové národní lize.

CLUBLICENSING NOVÉ LICENČNÍ STRÁNKY

 

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vítáme Vás.

Naší snahou je neustále zlepšovat standardy ve všech aspektech Klubového licenčního systému FAČR a proto jsme rádi, že Vám můžeme představit tyto nové webové stránky.

Naleznete na nich kompletní informace o Klubovém licenčním systému FAČR. Hlavní stránka bude přinášet aktuální zprávy, výzvy, rozhodnutí. V dalších sekcích najdete informace o obou rozhodovacích komisích (Licenční komise, Licenční tribunál), platné dokumenty a archiv zpráv.

Věříme, že se Vám budou naše nové stránky líbit a budou pro Vás zdrojem nových informací o Klubovém licenčním systému FAČR. Přejeme si, aby jejich užívání pro Vás bylo příjemné, jednoduché a pravidelně jste se k němu vraceli.

Příjemný den a příjemné užívání webových stránek

Stanislav Rýznar, licenční manažer FAČR

KLUBY USPĚLY S ODVOLÁNÍM

Licenční tribunál FAČR se na svém středečním zasedání zabýval odvoláním pěti neúspěšných žadatelů o udělení licence nezbytné pro účast v příštím ročníku domácích profesionálních soutěží a rozhodl následovně:

– FK Mladá Boleslav odstranil administrativní nedostatek a splnil podmínky pro udělení nejvyšší úrovně licence GOLD,
– 1. FK Příbram odstranil administrativní nedostatek a splnil podmínky pro udělení licence SILVER
– SK Slavia Praha po doložení nových dokumentů splnil podmínky pro udělení licence SILVER
– 1. SC Znojmo a FC Baník Ostrava po doložení nových dokumentů splnily podmínky pro udělení licence SILVER s podmínkou.

Nejvyšší licence GOLD je nezbytná pro soutěže pořádané UEFA, licence SILVER je nezbytná pro účast v české nejvyšší soutěži.

Komentář licenčního manažera FAČR Stanislava Rýznara:
„Kluby jsme informovali bezprostředně po zasedání Licenčního tribunálu FAČR a všechny jeho rozhodnutí akceptovaly – včetně Znojma a Ostravy, které licenci dostaly s podmínkou. Nejsme však oprávněni sdělovat detailní informace týkající se udělování licence, můžeme sdělit pouze to, že podmínky u Ostravy a Znojma se týkají kritéria „Infrastruktura.“

FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA JE KOMPLETNÍ

Licenční komise FAČR na svém dnešním řádném zasedání rozhodovala o žádostech klubů postupujících z ČFL (Loko Vltavín) resp. MSFL (FK Fotbal Třinec), o udělení profesionální licence.

Rozhodovala také o žádosti klubu MFK Frýdek-Místek, což je první náhradník za klub 1.HFK Olomouc, který se účasti v příštím soutěžním ročníku FNL vzdal. Po posouzení předložených podkladů a stanovisku Licenčního manažera je rozhodnutí Licenční komise FAČR následující:

Loko VLTAVÍN – udělena licence typu BRONZE

FK FOTBAL TŘINEC – udělena licence typu BRONZE

MFK FRÝDEK-MÍSTEK – udělena licence typu BRONZE

Žadatelé získali licenci, nezbytnou pro účast ve druhé nejvyšší profesionální soutěži. Tímto rozhodnutím je počet účastníků Fotbalové národní ligy soutěžní ročník 2013/2014 kompletní.

ZNOJMO JE PRVOLIGOVÉ

Dnešní řádné zasedání Licenčního tribunálu FAČR mělo na programu projednání odvolání klubů Fotbalové národní ligy proti neudělení Licence pro soutěžní ročník 2013-2014.

„Seznámil jsem členy Licenčního tribunálu FAČR s dosavadním průběhem licenčního řízení klubů, které se proti neudělení licence odvolaly.“ říká Stanislav Rýznar, licenční manažer FAČR.

Licenční tribunál po vyhodnocení informací poskytnutých podkladů rozhodl následovně:

1.SC ZNOJMO fotbalový klub – udělena licence, SILVER

Fotbalový klub Pardubice – udělena licence, BRONZE

Fotbalový klub Bohemians Praha – udělena licence, BRONZE

FK BANÍK Most 1909 – udělena licence, BRONZE

FK Čáslav – řízení zastaveno z důvodu sestupu klubu do ČFL, která není licencovanou soutěží

Výše uvedené rozhodnutí opravňuje 1.SC ZNOJMO k účasti v Gambrinus lize, v příštím soutěžním ročníku. Zbylé kluby, s výjimkou sestupující Čáslavi, jsou oprávněni ke startu ve Fotbalové národní lize.

PĚT KLUBŮ MÁ PROBLÉM S LICENCÍ

Licenční komise FAČR na svém zasání rozhodla o licencích pro kluby Fotbalové národní ligy. Pět klubů FNL licenci neobdrželo, mají možnost se odvolat k Licenčnímu tribunálu FAČR.

Licenční manažer FAČR Stanislav Rýznar seznámil členy komise se všemi skutečnostmi nezbytnými pro rozhodování o žádostech klubů účastnících se Fotbalové národní ligy ve věci Udělení / Neudělení licence pro účastníky profesionálních soutěží, ročník 2013/2014.

Licence byla udělena klubům Bohemians Praha 1905, FC MAS Táborsko, FK Varnsdorf, FK Viktoria Žižkov, 1. HFK Olomouc, MFK OKD Karviná, SFC Opava, FK Baník Sokolov, FK Ústí nad Labem, FC Graffin Vlašim, FC Fastav Zlín.

Úroveň získané licence SILVER opravňuje kluby Bohemians Praha 1905, 1.HFK Olomouc a FC Fastav Zlín k případné účasti v nejvyšší domácí soutěži, tzn. Gambrinus lize. Ostatní kluby získaly licenci BRONZ, dostatečnou pro účastníky Fotbalové národní ligy.

Licence nebyla udělena klubům FK Bohemians Praha, FK Pardubice, FK Baník Most 1909, FK Čáslav a 1. SC Znojmo. Neúspěšní žadatelé mají právo odvolat se k Licenčnímu tribunálu FAČR.

BANÍK OSTRAVA USPĚL – MÁ LICENCI

Licenční tribunál FAČR na svém zasedání 24. května 2013 projednal odvolání fotbalového klubu FC Baník Ostrava proti neudělení licence Licenční komisí FAČR pro soutěžní ročník 2013/2014 a po prozkoumání všech dodaných podkladů rozhodl, že FC Baník Ostrava licenci získal.

Licenční manažer FAČR Stanislav Rýznar k jednání řekl: „Informoval jsem tribunál o dosavadním průběhu licenčního řízení. Tribunál prostudoval podklady a informace předané Baníkem Ostrava v rámci odvolání.“

Po vyhodnocení všech informací, podkladů licenční tribunál konstatoval, že v rámci odvolacího řízení FC Baník Ostrava prokázal, že:
• Již nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči fotbalovým klubům
• Již nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči zaměstnancům, hráčům
• Prokázal schopnost pokračovat v činnosti jako zavedený podnik.

„Závěr je, že klub FC Baník Ostrava uspěl v odvolacím řízení a získal licenci nezbytnou pro účast v příštím ročníku profesionálních soutěží FAČR,“ informoval o výsledku jednání Stanislav Rýznar.

Licenci pro příští sezonu Gambrinus ligy nemá pouze Ostrava

Licenční komise FAČR (první instance) na svém řádném zasedání dne 6. 5. 2013 rozhodla o licencích pro soutěžní ročník 2013/2014 klubů Gambrinus ligy.

Stejně jako v letech minulých posuzovala licenční komise žádosti dle podmínek stanovených v Licenčním manuálu FAČR. Rozhodnutí o licencích jsou následující:

SK Dynamo České Budějovice – UDĚLENA

FK BAUMIT Jablonec – UDĚLENA

FC Hradec Králové – UDĚLENA

FC Slovan Liberec – UDĚLENA

FK Mladá Boleslav – UDĚLENA

SK Sigma Olomouc – UDĚLENA

FC Baník Ostrava – NEUDĚLENA

FC Viktoria Plzeň – UDĚLENA

AC Sparta Praha – UDĚLENA

FK Dukla Praha – UDĚLENA

SK Slavia Praha – UDĚLENA

1.FK Příbram – UDĚLENA

1.FC Slovácko – UDĚLENA

FK Teplice – UDĚLENA

FC Vysočina Jihlava – UDĚLENA

FC Zbrojovka Brno – UDĚLENA

Kluby, kterým nebyla licence udělena, se mohou odvolat do 21. 5. 2013 k Licenčnímu tribunálu FAČR (druhá instance). Po pečlivém zhodnocení celého případu, ohledně udělení licenci FAČR konkrétnímu klubu, přijme Licenční tribunál rozhodnutí, které bude konečné.

Jediným klubem, který licenci neobdržel, je FC Baník Ostrava. Nesplnil tři podmínky: závazky po lhůtě splatnosti vůči fotbalovým klubům, závazky po lhůtě splatnosti vůči zaměstnancům, daňovým orgánům a orgánům sociálního zabezpečení a nedodržel schopnost pokračovat v činnosti jako zavedený podnik. „Teď je na Baníku, aby v rámci odvolání prokázal, že nastaly nové skutečnosti, které mohou změnit stávající rozhodnutí,“ řekl licenční manažer Stanislav Rýznar.

Licenční řízení pro soutěžní ročník 2013/2014

Licenční řízení pro soutěžní ročník 2013/2014
V pondělí 21. ledna 2013 bylo zahájeno řízení udílení Licencí pro soutěžní ročník 2013/2014. Kluby, které mají zájem o udělení licence pro příští soutěžní ročník profesionálních soutěží FAČR, musí zabezpečit zpracování podkladů nezbytných pro vyhodnocení plnění podmínek uvedených v platném Klubovém licenčním manuálu FAČR, dle typu licence (GOLD, SILVER, BRONZE).

Zpracované podklady k jednotlivým oblastem, musí být předloženy nejpozději do následujících termínů:

1) 18. 2. 2013
– dokumentace LEGISLATIVA A SPORT (Formulář 1.0 včetně příloh);

2) 18. 3. 2013
– dokumentace PERSONÁLNÍ A INFRASTRUKTURA (Formulář 2.0 včetně příloh);

3) 8. 4. 2013
– dokumentace FINANCE (Formulář 3.0 včetně příloh).

Kompletní podklady mohou být předány PÍSEMNĚ na adresu:
Stanislav Rýznar
licenční manažer FAČR
Fotbalová asociace České republiky
Diskařská 2431/4, 160 17 Praha 6 – Strahov

nebo ELEKTRONICKY na:
ryznar@fotbal.cz.

Licenční tribunál rozhodl o odvolání

Licenční tribunál FAČR rozhodoval dne 22. 5. 2012 o odvolání klubů Gambrinus ligy, respektive. II. ligy, proti rozhodnutí Licenční komise FAČR neudělit licenci pro příští soutěžní ročník profesionálních soutěží.

Kluby FK Dukla Praha, FK Hradec Králové, FC Baník Ostrava a FK Viktoria Žižkov využily svého práva a proti verdiktu se odvolaly, k tzv. Druhé instanci. Odvolání klubů bylo podáno písemně a obsahovalo důvody, na základě kterých se odvolání podává. S výjimkou FK Hradec Králové výše uvedené kluby předložily také doplňující podklady, k čemuž je opravňují pravidla platného licenčního manuálu FAČR. Po pečlivém zhodnocení rozhodl Licenční tribunál FAČR ve všech případech změnit rozhodnutí licenční komise a výše uvedeným klubům licenci pro příští soutěžní ročník Gambrinus ligy, respektive II. ligy udělit.

Kromě jednání Licenčního tribunálu FAČR zasedala v úterý 22. května i Licenční komise fotbalové asociace, která se tentokrát zaobírala licencemi pro týmy II. ligy s těmito výsledky.

Rozhodnutí licenční komise je následující:
• licence udělena i pro Gambrinus ligu
– FC Vysočina Jihlava
– FC Zbrojovka Brno
– FC Tescoma Zlín

• licence udělena pouze pro II. ligu
– FK Bohemians Praha
– MFK OKD Karviná
– FK Čáslav
– 1. SC Znojmo
– FK Varnsdorf
– FC Graffin Vlašim
– FK Baník Sokolov

• licence neudělena
– SFC Opava
– FK Ustí nad Labem
– FC MAS Táborsko
– FK Baník Most

Neúspěšní žadatelé mají právo podat odvolání k licenčnímu tribunálu FAČR, který přijme konečné rozhodnutí. Udělení licence platné pro nejvyšší domácí soutěž, tedy Gambrinus ligu, neznamená pro klub automatickou účast v této soutěži. Další nezbytnou podmínkou je zajistit si účast sportovně.

 

Licenční komise rozhodla o Licencích pro kluby Gambrinus ligy

Licenční komise FAČR (první instance) na svém řádném zasedání dne 9.5.2012 rozhodla o licencích pro soutěžní ročník 2012/2013, klubů Gambrinus ligy.Stejně jako v letech minulých posuzovala žádosti dle podmínek stanovených v Licenčním manuálu FAČR. Rozhodnutí o licencích jsou následující:

Bohemians 1905 – UDĚLENA

SK Dynamo České Budějovice – UDĚLENA

FK BAUMIT Jablonec – UDĚLENA

FC Hradec Králové – NEUDĚLENA

FC Slovan Liberec – UDĚLENA

FK Mladá Boleslav – UDĚLENA

SK Sigma Olomouc – UDĚLENA

FC Baník Ostrava – NEUDĚLENA

FC Viktoria Plzeň – UDĚLENA

AC Sparta Praha – UDĚLENA

FK Dukla Praha – NEUDĚLENA

SK Slavia Praha – UDĚLENA

1.FK Příbram – UDĚLENA

1.FC Slovácko – UDĚLENA

FK Teplice – UDĚLENA

FK Viktoria Žižkov – NEUDĚLENA

Kluby, kterým nebyla licence udělena, se mohou odvolat k Licenčnímu tribunálu FAČR (druhá instance). Po pečlivém zhodnocení celého případu, ohledně udělení licenci FAČR konkrétnímu klubu, příjme Licenční tribunál rozhodnutí, které bude konečné. Celý proces musí být uzavřen nejpozději do 31.05.2012, kdy je nejzazší termín odeslání výsledků Licenčního řízení orgánům UEFA.